Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Dobre vesti iz Svetog pisma

 2. DEO

Ko je Bog?

Ko je Bog?

1. Zašto treba da obožavamo Boga?

Pravi Bog je Stvoritelj svega. On nema početak i njegovom postojanju nikad neće doći kraj (Psalam 90:2). Od njega potiču dobre vesti koje nalazimo u Svetom pismu (1. Timoteju 1:11). Pošto nam je Bog podario život, treba da obožavamo samo njega. Pročitajte Otkrivenje 4:11.

2. Kakav je Bog?

Nijedan čovek nikada nije video Boga jer je on Duh, što znači da je viši životni oblik od materijalnih bića, koja žive na zemlji (Jovan 1:18; 4:24). Božje osobine se ogledaju u onome što je stvorio. Na primer, raznoliko cveće i voće svedoče o njegovoj ljubavi i mudrosti. Veličina svemira nam otkriva kolika je Božja moć. Pročitajte Rimljanima 1:20.

Još više o Božjim osobinama možemo naučiti ako čitamo Sveto pismo. Na primer, u njemu se govori o tome šta Bog voli a šta ne voli, kako se ophodi s ljudima i kako reaguje u različitim situacijama. Pročitajte Psalam 103:7-10.

3. Da li Bog ima ime?

Isus je rekao: „Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje“ (Matej 6:9). Premda ima mnoge titule, Bog ima samo jedno ime. Izgovor tog imena razlikuje se od jezika do jezika. Na našem jeziku se obično koristi oblik „Jehova“, a ponekad i „Jahve“. Primera radi, u prevodu Dr Lujo Bakotić u fusnoti za Postanje 2:5 stoji: „Gospod upotrebljujemo na mesto jevrejskoga Jehova (Jahveh).“

Božje ime je izbačeno iz mnogih prevoda Svetog pisma i zamenjeno titulama Gospod i Bog. Ali kada je Sveto pismo  napisano, u njemu se to ime nalazilo oko 7 000 puta. Isus je obznanjivao ljudima Božje ime kada ih je poučavao o Bogu. Pročitajte Jovana 17:26.

Bog je poput brižnog oca i stalo mu je do naše dugoročne dobrobiti

4. Da li je Jehovi stalo do nas?

Da li činjenica da postoji toliko mnogo patnje pokazuje da Jehovi Bogu nije stalo do nas? Neki čak tvrde da nam on nanosi patnju da bi nas iskušavao, ali to nije tačno. Pročitajte Jakovljevu 1:13.

Bog je čoveku ukazao čast time što mu je dao slobodnu volju. Zar ne treba da mu budemo zahvalni što nam je dao priliku da sami odlučimo da li ćemo mu služiti? (Isus Navin 24:15). Međutim, mnogi ljudi odlučuju da čine zlo drugima i zato preovladava patnja. Jehovu boli kada vidi takvu nepravdu. Pročitajte Postanak 6:5, 6.

Jehova je Bog kome je stalo do ljudi. On želi da budemo srećni. Uskoro će okončati patnju i ukloniti sve koji je prouzrokuju. Do tada s dobrim razlogom dopušta patnju. U 8. delu biće objašnjeno zašto. Pročitajte 2. Petrovu 2:9; 3:7, 13.

5. Kako se možemo približiti Bogu?

Jehova nas poziva da mu se približimo tako što ćemo mu se moliti. On brine za svakog od nas (Psalam 65:2; 145:18). Spreman je da oprosti. Zapaža kada se trudimo da mu ugodimo, iako nam to ponekad ne polazi za rukom. To znači da uprkos svojoj nesavršenosti možemo postati Božji prijatelji. Pročitajte Psalam 103:12-14 i Jakovljevu 4:8.

Pošto nam je dao život, Jehovu treba da volimo više nego bilo koga drugog (Marko 12:30). Ljubav prema Bogu pokazaćete tako što ćete produbljivati znanje o njemu i činiti ono što on želi. Na taj način ćete mu biti sve bliži. Pročitajte 1. Timoteju 2:4 i 1. Jovanovu 5:3.