Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Dobre vesti iz Svetog pisma

 14. DEO

Zašto Bog ima svoju organizaciju?

Zašto Bog ima svoju organizaciju?

1. Zašto je Bog u drevno doba organizovao izraelski narod?

Bog je potomke patrijarha Avrahama organizovao kao narod i dao im skup zakona. Nazvao je taj narod Izrael i poverio mu odgovornost da čuva njegove objave i čistoću prave religije (Psalam 147:19, 20). Tako su preko Izraela svi narodi mogli da budu blagoslovljeni. Pročitajte Postanak 22:18.

Bog je izabrao Izraelce za svoje svedoke. Njihova drevna istorija otkriva koliko dobra donosi poslušnost Božjim zakonima (Ponovljeni zakoni 4:6). Posmatrajući Izraelce i učeći od njih, i drugi su mogli upoznati istinitog Boga. Pročitajte Isaiju 43:10, 12.

2. Zašto je osnovana hrišćanska skupština?

S vremenom su Izraelci izgubili Božju naklonost i on ih je zbog toga zamenio hrišćanskom skupštinom (Matej 21:43; 23:37, 38). Danas umesto njih pravi hrišćani služe kao Božji svedoci. Pročitajte Dela apostolska 15:14, 17.

Isus je poučio svoje sledbenike da organizovano propovedaju i stvaraju učenike od ljudi iz svih naroda (Matej 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Delo propovedanja dostiže svoj vrhunac danas, dok se bliži kraj ovog zlog sveta. Prvi put u istoriji, Jehova je ujedinio milione ljudi iz svih naroda kako bi mu zajedno služili (Otkrivenje 7:9, 10). To pravim hrišćanima takođe omogućava da se međusobno hrabre i pomažu jedni drugima. Oni na svojim sastancima primaju istu biblijsku pouku u celom svetu. Pročitajte Jevrejima 10:24, 25.

 3. Kako je nastala organizacija Jehovinih svedoka u savremeno doba?

Savremena organizacija Jehovinih svedoka nastala je 1870-ih. Mala grupa Istraživača Biblije počela je da otkriva dugo skrivanu biblijsku istinu. Znali su da je Isus osnovao hrišćansku skupštinu zbog propovedanja. Zato su pokrenuli međunarodno delo propovedanja o Božjem Kraljevstvu. Godine 1931, usvojili su ime Jehovini svedoci. Pročitajte Dela apostolska 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Kako su Jehovini svedoci organizovani?

U prvom veku, hrišćanske skupštine su postojale u mnogim zemljama. One nisu funkcionisale nezavisno, već su dobijale uputstva od vodećeg tela, koje se sastojalo od apostola i starešina. Oni su priznavali Isusa za Poglavara skupštine (Dela apostolska 16:4, 5). Slično tome, danas Jehovinim svedocima iz celog sveta mnogo znači vođstvo Vodećeg tela, koje je sastavljeno od iskusnih starešina. Ono nadgleda rad podružnica Jehovinih svedoka, u kojima se prevode, štampaju i iz kojih se otpremaju publikacije za proučavanje Biblije na preko 600 jezika. Tako Vodeće telo pruža ohrabrenje i smernice za više od 100 000 skupština Jehovinih svedoka. U svakoj skupštini postoje starešine, to jest nadglednici, koji ispunjavaju biblijske uslove za službu koju vrše. Oni s ljubavlju brinu o Božjem stadu. Pročitajte 1. Petrovu 5:2, 3.

Jehovini svedoci organizovano propovedaju dobru vest i stvaraju učenike. Po uzoru na apostole, i mi propovedamo od kuće do kuće (Dela apostolska 20:20). Takođe proučavamo Bibliju sa svima koji iskreno vole istinu. Ali Jehovini svedoci nisu samo organizacija. Oni su poput porodice, imaju brižnog Oca i brinu jedni o drugima kao braća i sestre (2. Solunjanima 1:3). Posvećeni su tome da vrše Božju volju i pomažu drugima, što im donosi veliku radost. Pročitajte Psalam 33:12 i Dela apostolska 20:35.