Samo Sveto pismo kaže da je ono od Boga, „koji ne može da laže“ (1. Solunjanima 2:13; Titu 1:2). Da li je to istina ili je Sveto pismo knjiga mitova i legendi?