Da li je život nastao stvaranjem ili je isključivo posledica slučajnih, nasumičnih događaja? Malo je pitanja koja izazivaju toliko polemike. Pa ipak, odgovor na to je veoma važan. U ovoj brošuri razmatraju se pitanja kao što su:

  •  Da li je naša planeta osmišljena kako bi podržavala život?

  •  Šta možemo saznati na osnovu genijalnih rešenja koja se vide u prirodi?

  •  Da li se evolucija neosporno zasniva na činjenicama?

  •  Da li je nauka u suprotnosti s biblijskim izveštajem o stvaranju?

  •  Zašto je važno u šta verujete?