Neke verske grupe smatraju da su Zemlja i sve na njoj stvoreni za šest dana od 24 časa i to pre samo nekoliko hiljada godina. Ateisti zastupaju gledište da Bog ne postoji, da je Biblija knjiga puna legendi i da je život nastao kao posledica niza slučajnih, nasumičnih događaja.

Mišljenje većine ljudi nalazi se negde između ova dva oprečna gledišta. Budući da čitate ovu brošuru, verovatno i vas zanima kako je život nastao. Možda verujete da Bog postoji i imate poštovanje prema Bibliji. U isto vreme, možda uvažavate i mišljenje visokoobrazovanih i uticajnih naučnika koji ne veruju da je život nastao stvaranjem. Ako imate decu, možda ste u nedoumici kako da im odgovorite kada vam postavljaju pitanja o evoluciji i stvaranju.

Šta je svrha ove brošure?

Svrha ove publikacije nije da izvrgne ruglu različita gledišta koja ljudi imaju o stvaranju, a ni gledišta onih koji ne veruju u Boga. Naprotiv, nadamo se da će vas ona podstaći da ponovo razmotrite argumente na kojima se zasnivaju neka vaša gledišta. U njoj ćete naći objašnjenje biblijskog izveštaja o stvaranju koje ranije možda niste imali priliku da osmotrite. Ova brošura takođe ističe zašto je važno u šta verujemo kada je reč o nastanku života.

Da li ćete verovati onima koji tvrde da ne postoji mudar Stvoritelj i da se ne možemo osloniti na ono što stoji u Bibliji? Ili ćete ispitati o čemu Biblija zapravo govori? U koje izjave možete imati poverenje i na njima graditi veru — u one koje se nalaze u Bibliji ili u one koje dolaze od evolucionista? (Jevrejima 11:1). Zašto ne biste osmotrili šta kažu činjenice?