Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Božje Kraljevstvo vlada!

 2. POGLAVLJE

Rođenje Kraljevstva na nebu

Rođenje Kraljevstva na nebu

TEMA POGLAVLJA

Kako je Bog pripremio svoj narod za rođenje Kraljevstva

1, 2. Koji je najznačajniji događaj svih vremena i zašto nije neobično što je bio skriven od ljudskih očiju?

DA LI si se ikad pitao kako bi izgledalo živeti u vreme neke velike istorijske prekretnice? Razmisli o sledećem: Čak i da si živeo u tako presudnom vremenu, da li bi imao priliku da prisustvuješ ključnim događajima koji su prouzrokovali promene? Verovatno ne bi. Događaji koji su vodili do propasti starih režima i ostali zabeleženi u udžbenicima istorije obično su bili skriveni od očiju javnosti. Veći deo istorije se odvija takoreći iza zatvorenih vrata — u kraljevskim palatama, na zasedanjima zatvorenim za javnost ili u sedištu neke vlade. Uprkos tome, takve promene ostavljaju trag u životu miliona ljudi.

2 Šta reći za najznačajniji događaj svih vremena? Premda je uticao na celo čovečanstvo, bio je skriven od ljudskih očiju jer se odigrao na nebu. Naravno, reč je o rođenju Božjeg Kraljevstva, vekovima unapred prorečene mesijanske vlasti koja će uskoro okončati čitav sadašnji svet. (Pročitati Danila 2:34, 35, 44, 45.) Da li činjenica da ljudi nisu bili svedoci tog značajnog „rođenja“ znači da Jehova nije želeo da oni znaju za taj događaj? Ili je ipak pripremio svoje verne sluge za njega? Hajde da pogledamo.

’Moj glasnik će raščistiti put preda mnom‘

3-5. (a) Ko je „glasnik saveza“ o kom se govori u Malahiji 3:1? (b) Šta je prethodilo dolasku „glasnika saveza“ u hram?

3 Jehova je od davnina nameravao da pripremi svoj narod za rođenje Mesijanskog Kraljevstva. Zapazi šta je prorečeno u Malahiji 3:1: „Evo, šaljem svog glasnika, i on će raščistiti put preda mnom. I iznenada će doći u svoj hram Gospod koga tražite, i glasnik saveza kome se radujete.“

4 Kada je, u savremenom ispunjenju, Gospod Jehova došao da pregleda „svoj hram“? Proročanstvo kaže da će Jehova doći sa ’glasnikom saveza‘. Ko je to bio? Niko drugi do Mesijanski Kralj, Isus Hrist! (Luka  1:68-73). Kao novopostavljeni Vladar, Hrist će pregledati i pročistiti Božji narod na zemlji, koji služi u predvorju Jehovinog duhovnog hrama (1. Petr. 4:17).

5 Ko je onda drugi „glasnik“, koji se spominje na početku Malahije 3:1? Taj prorečeni glasnik će se pojaviti znatno pre nego što Mesijanski Kralj stupi na vlast. Da li je u decenijama pre 1914. neko ’raščistio put‘ pred Kraljem?

6. Ko je prorečeni „glasnik“ koji je pripremio Božji narod za predstojeće događaje?

6 Odgovore na takva pitanja pronaći ćemo u zanimljivoj istoriji Jehovinog naroda u savremeno doba, koja se obrađuje u ovoj knjizi. Ta istorija otkriva da se krajem 19. veka iz mnoštva onih koji su tvrdili da služe Bogu izdvojila mala grupa poniznih ljudi koji su se pokazali kao pravi hrišćani. Zvali su se Istraživači Biblije. Oni koji su ih predvodili — Čarls Rasel i njegovi saradnici — ispunili su ulogu prorečenog „glasnika“, pružajući duhovno vođstvo Božjem narodu i pripremajući ga za predstojeće događaje. „Glasnik“ je to činio na četiri načina, koja ćemo osmotriti u nastavku.

Obožavanje istinom

7, 8. (a) Ko je tokom 19. veka ukazivao na to da je učenje o besmrtnosti duše laž? (b) Koja su učenja Rasel i njegovi bliski saradnici razotkrili kao laži?

7 Istraživači Biblije su proučavali Božju Reč, tražeći u molitvi Jehovino vođstvo. Nakon što bi jasno razumeli neko biblijsko učenje, objavili bi svoje zaključke. Vekovima je hrišćanski svet bio obavijen duhovnom tamom, a mnoga njegova učenja su imala paganske korene. Najistaknutiji primer je učenje o besmrtnosti duše. Međutim, tokom 19. veka su to učenje pažljivo ispitivali pojedinci koji su iskreno nastojali da razumeju Bibliju. Uvideli su da se ono ne temelji na Božjoj Reči. Među njima su bili Henri Gru, Džordž Stetson i Džordž Stors, koji su u svojim tekstovima i predavanjima odvažno razotkrivali tu satansku laž. * Njihov rad je duboko uticao na Čarlsa Rasela i njegove bliske saradnike.

8 Mala grupa Istraživača Biblije ustanovila je da su sa učenjem o besmrtnosti duše povezana još neka, podjednako zbunjujuća i lažna učenja — na primer, učenje da svi dobri ljudi idu na nebo ili da Bog večno muči u paklu besmrtne duše zlih. Rasel i njegovi prijatelji hrabro su razotkrivali te laži u mnogobrojnim člancima, knjigama, brošuricama, traktatima i propovedima koje su objavljivane u novinama.

9. Kako je u Sionskoj stražarskoj kuli bilo objašnjeno da nema nikakvog osnova za verovanje u Trojstvo?

9 Nadalje, Istraživači Biblije su ukazivali na to da nema nikakvog osnova ni za verovanje u Trojstvo. U  časopisu Sionska stražarska kula je 1887. objavljeno sledeće zapažanje: „Iz Svetog pisma je očigledno da su Jehova i naš Gospod Isus različite ličnosti i jasno se vidi da su Otac i Sin.“ U članku je potom rečeno da je prosto neverovatno da je „predstava o trojednom Bogu — o tome da postoje tri Boga u jednom, i u isto vreme jedan Bog u trojici — zaživela i postala opšteprihvaćena. Činjenica da se to desilo samo pokazuje koliko je čvrsto crkva spavala dok ju je neprijatelj vezivao lancima zablude“.

10. Kako je u Stražarskoj kuli bilo objašnjeno da će 1914. biti značajna godina?

10 Kao što njegov pun naziv ukazuje, časopis Sionska stražarska kula i glasnik Hristove prisutnosti duboko se bavio proročanstvima o Hristovoj prisutnosti. Verni pomazanici koji su pisali članke za njega uvideli su da postoji veza između Danilovog proročanstva o „sedam vremena“ i perioda kada će se ispuniti Božja namera u pogledu Mesijanskog Kraljevstva. Oni su već od 1870-ih ukazivali na to da će se tih sedam vremena završiti 1914. (Dan. 4:25; Luka 21:24). Premda naša braća tada nisu sasvim razumela šta će se tačno desiti te presudne  godine, nadaleko i naširoko su objavljivala ono što su saznala proučavajući Bibliju. To je imalo dalekosežan uticaj.

11, 12. (a) Kome je brat Rasel pripisivao zaslugu za ono što je naučavao? (b) Zašto je značajno ono što su Rasel i njegovi saradnici postigli u decenijama pre 1914?

11 Ni Rasel ni njegovi saradnici nisu sebi pripisivali zaslugu za otkrivanje i razumevanje važnih biblijskih učenja. Rasel je sa cenjenjem govorio o onome što su postigli drugi pre njega. Iznad svega, odavao je čast Jehovi Bogu, koji u pravo vreme otkriva svom narodu ono što treba da zna. Očigledno je da je Jehova blagoslovio trud koji su Rasel i njegovi saradnici uložili da bi razdvojili istinu od laži. Kako su godine prolazile, videla se sve veća razlika između njih i pripadnika hrišćanskih crkava.

Brat Rasel i njegovi bliski saradnici zastupali su biblijsku istinu

12 Ne možemo a da se ne divimo onome što su ti verni ljudi postigli u odbrani biblijske istine u decenijama pre 1914! U časopisu Stražarska kula i glasnik Hristove prisutnosti, u izdanju od 1. novembra 1917, zabeleženo je: „Sada su milioni ljudi oslobođeni okova straha, u kojima su ih držale laži kao što je učenje o paklu [...] Plima Istine, koja se pokrenula pre više od 40 godina, postojano raste i nastaviće da se uzdiže sve dok ne ispuni celu zemlju. Protivnici neće uspeti da spreče širenje Istine po svetu, jer bi to bilo isto kao da običnom metlom pokušavaju da zaustave valove moćnog okeana.“

13, 14. (a) Kako je „glasnik“ doprineo tome da se pripremi put za Mesijanskog Kralja? (b) Šta učimo od braće koja su živela pre više od sto godina?

13 Razmisli o sledećem: Da li bi Božje sluge bile spremne za početak Hristove prisutnosti da nisu znale razliku između njega i njegovog Oca, Jehove? Sigurno da ne bi. Niti bi to bio slučaj da su mislili da je besmrtnost nešto što svako ima, a ne dragocen dar koji dobija samo mali broj Hristovih vernih sledbenika. Ne bi bili spremni ni da su verovali da Bog večno muči ljude u paklu, bez nade u izbavljenje. Nema sumnje da je „glasnik“ pripremio put za Mesijanskog Kralja!

14 Šta mi možemo naučiti od naše braće koja su živela pre više od jednog veka? Poput njih, i mi treba da se posvetimo čitanju i proučavanju Božje Reči (Jov. 17:3). Dok ovaj materijalistički nastrojen svet sve više gladuje u duhovnom pogledu, neka naša želja za duhovnom hranom bude sve jača! (Pročitati 1. Timoteju 4:15.)

„Izađite iz nje, narode moj“

15. Šta su Istraživači Biblije postepeno shvatili? (Videti i fusnotu.)

15 Istraživači Biblije su ukazivali da je neophodno prekinuti veze sa crkvama, koje su deo sveta. U Stražarskoj kuli je 1879. spomenuta „vavilonska crkva“. Da li su se te reči odnosile na pape?  Na Rimokatoličku crkvu? Protestantske denominacije su vekovima tvrdile da se ono što Biblija govori o Vavilonu odnosi na Katoličku crkvu. Međutim, Istraživači Biblije su postepeno shvatili da su sve crkve hrišćanskog sveta deo današnjeg „Vavilona“. Na osnovu čega? Sve one se drže lažnih učenja, poput onih koja smo ranije spomenuli. * S vremenom se u našim publikacijama sve otvorenije govorilo o tome šta treba da urade iskreni vernici koji pripadaju crkvama „Vavilona Velikog“.

16, 17. (a) Kako su u našim publikacijama ljudi bili podsticani da prekinu sve veze s krivom religijom? (b) Šta je umanjivalo snagu tih prvih upozorenja? (Videti fusnotu.)

16 Primera radi, 1891. godine je u 3. tomu Milenijumske zore ukazano da je Bog odbacio današnji Vavilon i rečeno je: „Bog je odbacio sve crkve hrišćanskog sveta — čitav taj sistem.“ U nastavku teksta su svi „koji se ne slažu s njegovim lažnim učenjima i paganskim običajima pozvani da se odvoje od njega“.

17 U januaru 1900, u Stražarskoj kuli dat je savet svima koji su i dalje bili upisani u crkvene knjige, što su opravdavali govoreći: „Ja sam na strani istine i retko kad idem u crkvu.“ U članku je postavljeno pitanje: „Da li je to ispravno — delom biti van Vavilona, a delom u njemu? Da li je to poslušnost koju Bog zahteva [...] i da li je njemu to ugodno i prihvatljivo? Nipošto. Kad čovek postane član neke crkve, on takoreći sklapa savez s njom i treba da se drži svih odredbi tog saveza, sve dok [...] zvanično ne prekine ili poništi svoje članstvo.“ Iz godine u godinu, ta poruka je bila sve snažnija. * Jehovine sluge moraju prekinuti sve veze s krivom religijom.

18. Zašto je bilo važno da ljudi izađu iz Vavilona Velikog?

18 Da ljudi nisu redovno upozoravani da izađu iz Vavilona Velikog, da li bi Hrist kao novoustoličeni kralj zatekao na zemlji spremnu grupu pomazanih slugu? Sigurno ne bi, jer samo hrišćani koji su oslobođeni ropstva Vavilonu mogu obožavati Jehovu „duhom i istinom“ (Jov. 4:24). Da li smo i mi odlučni da budemo potpuno odvojeni od krive religije? Ostanimo poslušni zapovesti: „Izađite iz nje, narode moj.“ (Pročitati Otkrivenje 18:4.)

Slavljenje Boga na sastancima

19, 20. Kako je Stražarska kula podsticala hrišćane da se sastaju da bi slavili Jehovu?

19 Istraživači Biblije su naučavali da suvernici treba da se sastaju da bi slavili Jehovu, gde god je to moguće. Za prave hrišćane, nije dovoljno izaći iz krive religije. Neophodno je i zalagati se u služenju pravom Bogu. Već od prvih izdanja, Stražarska kula je podsticala čitaoce da se sastaju da bi slavili Jehovu. Primera radi, brat Rasel je u julu 1880. pisao o svom propovedničkom putovanju i  o mnogim ohrabrujućim sastancima na kojima je bio. Podstakao je čitaoce da pišu o svom napretku i nešto od toga je kasnije objavljeno u Stražarskoj kuli. Šta je bila svrha toga? „Želimo da znamo [...] kako Gospod blagosilja vaš napredak i da li redovno održavate sastanke sa onima koji dele vašu dragocenu veru.“

Čarls Rasel s grupom Istraživača Biblije u glavnom gradu Danske, Kopenhagenu, 1909.

20 U Stražarskoj kuli je 1882. objavljen članak „Naši sastanci“. Hrišćani su u njemu pozvani da održavaju sastanke „radi uzajamne pouke, ohrabrenja i jačanja“. Pisalo je: „Nije neophodno da neko od vas bude učen ili posebno nadaren. Neka svako ponese svoju Bibliju, papir i olovku. Koristite raspoloživa sredstva [...] kao što je registar biblijskih reči. Izaberite temu, molite se da vam sveti duh pomogne da je razumete, zatim čitajte, razmišljajte, upoređujte stihove i [duh] će vas sigurno uputiti u istinu.“

21. Zašto je skupština u Alegeniju bila dobar primer u pogledu održavanja sastanaka i pastirske službe?

21 U to vreme se sedište Istraživača Biblije nalazilo u Alegeniju, u Pensilvaniji. Tamošnja braća su pružila dobar primer jer su održavala sastanke  iz poslušnosti nadahnutoj zapovesti koja je zabeležena u Jevrejima 10:24, 25. (Pročitati.) Godinama kasnije, jedan stari brat, Čarls Kejpen, prisećao se sastanaka kojima je prisustvovao kao dečak. On je napisao: „Još pamtim stih koji je krasio zid naše dvorane: ’Jedan je vaš Učitelj, Hrist, a vi ste svi braća.‘ Te reči su mi se neizbrisivo urezale u sećanje — među Jehovinim narodom nema podele na sveštenstvo i laike“ (Mat. 23:8). Brat Kejpen se takođe sećao ohrabrujućih pouka i srdačne atmosfere na sastancima, i kako je brat Rasel kao pravi pastir poklanjao pažnju svakom članu skupštine.

22. Kako su Istraživači Biblije reagovali na podsticaj da održavaju sastanke i šta učimo od njih?

22 Verne Božje sluge ugledale su se na ovaj dobar primer i odazvale se na podsticaje iz Stražarske kule. Skupštine su počele da niču i u drugim državama, kao što su Ohajo i Mičigen, a zatim širom Severne Amerike, kao i u drugim zemljama. Razmisli o sledećem: Da li bi verni ljudi bili spremni za Hristovu prisutnost da nisu poslušali nadahnuti savet da održavaju sastanke na kojima su slavili Boga? Sigurno ne bi. Šta učimo iz toga? I mi treba da cenimo sastanke i redovno idemo na njih, koristeći svaku priliku da zajedno slavimo Jehovu i duhovno izgrađujemo jedni druge.

Revno propovedanje

23. Kako je u Stražarskoj kuli objašnjeno da svi pomazani hrišćani moraju propovedati?

23 Istraživači Biblije su naučavali da svi pomazanici moraju propovedati istinu. U  Stražarskoj kuli je 1885. pisalo: „Ne smemo zaboraviti da je svaki član pomazane skupštine pomazan da propoveda (Is. 61:1) i da mu je poverena služba.“ U jednom izdanju iz 1888. stajao je podsticaj: „Naš zadatak je jasan [...] Ako ga zanemarimo i tražimo izgovore, onda smo lenje sluge, nedostojne uzvišenog poziva koji smo primili.“

24, 25. (a) Kako su Rasel i njegovi saradnici podupirali propovedanje? (b) Kako je jedan kolporter opisao službu u vreme kad su automobili bili retkost?

24 Brat Rasel i njegovi saradnici nisu samo podsticali na propovedanje. Počeli su i da štampaju Traktate Istraživača Biblije, kasnije nazvane Izvorna teologija. Čitaoci Stražarske kule dobijali su ih i besplatno delili ljudima.

Dobro je da se pitamo: ’Da li mi je služba propovedanja na prvom mestu?‘

25 Oni koji su punovremeno učestvovali u službi zvali su se kolporteri. Među njima je bio i Čarls Kejpen. On je kasnije pričao: „Koristio sam karte Državnog zavoda za geološka istraživanja da bih temeljno obradio svoje područje u Pensilvaniji. Na tim kartama su bili ucrtani svi putevi, što mi je omogućilo da nađem domaćinstva u svakom okrugu. Nakon što bih tri dana peške obilazio područje i uzimao narudžbe za knjige Studije Pisma, ponekad bih iznajmio konja i kola kako bih isporučio knjige. Često bih prenoćio na nekoj farmi. Automobili su u to vreme bili retkost.“

Kolporter pored svojih kola na kojima je naslikana „Karta vekova“ (korišćena da bi se objasnila Božja namera)

26. (a) Zašto je bilo neophodno da Božji narod revno propoveda? (b) Šta je dobro da se pitamo?

26 Da bi se tako propovedalo, bile su potrebne hrabrost i predanost. Da li bi pravi hrišćani bili spremni za Hristovu vladavinu da nisu uvideli koliko je služba propovedanja važna? Sigurno ne bi. Štaviše, propovedanje će biti značajna odlika Hristove prisutnosti (Mat. 24:14). Božji narod je morao biti spreman da se svim srcem posveti toj službi od koje zavise životi. Dobro je da se i mi danas zapitamo: ’Da li mi je služba propovedanja na prvom mestu? Da li se žrtvujem da bih što više učestvovao u njoj?‘

Božje Kraljevstvo je rođeno!

27, 28. Šta je apostol Jovan video u viziji i kako su Satana i demoni reagovali na rođenje Kraljevstva?

27 Konačno je stigla ta presudna 1914. godina. Kao što smo videli na početku ovog poglavlja, veličanstvena zbivanja koja su se tad odigrala na nebu bila su skrivena od ljudskih očiju. Međutim, apostol Jovan je imao viziju u kojoj su ti događaji prikazani putem simbolike. Pokušaj da zamisliš: Jovan vidi „veliki znak na nebu“. Božja „žena“ — njegova nebeska organizacija koja se sastoji od duhovnih stvorenja — trudna je i rađa sina. U nastavku je rečeno da će to simbolično dete ubrzo „gvozdenom palicom vladati nad svim narodima“. Međutim, dete je odmah po  rođenju „bilo odneseno k Bogu i njegovom prestolu“. S neba se začuo snažan glas: „Sada je nastalo spasenje i moć i kraljevstvo našeg Boga i vlast njegovog Hrista“ (Otkr. 12:1, 5, 10).

28 Nema sumnje da je u ovoj viziji prikazano rođenje Mesijanskog Kraljevstva. To je bio veličanstven događaj, ali nisu svi bili srećni zbog toga. Satana i demoni su krenuli u rat protiv vernih anđela koje je predvodio arhanđeo Mihailo, to jest Hrist. Kakav je bio ishod te bitke? Biblija kaže: „Bio je zbačen veliki zmaj, prazmija, koji se zove Ðavo i Satana, koji zavodi ceo svet. Bio je zbačen na zemlju, a s njim su bili zbačeni i njegovi anđeli“ (Otkr. 12:7, 9).

Istraživači Biblije su 1914. počeli da zapažaju znak Hristove nevidljive prisutnosti

29, 30. Kako se nakon rođenja Mesijanskog Kraljevstva promenilo stanje (a) na zemlji? (b) na nebu?

29 Godinama unapred, Istraživači Biblije su govorili da će 1914. početi vreme nevolja. Ali ni oni nisu slutili koliko su ta predviđanja tačna. Kao što otkriva Jovanova vizija, Satanin uticaj na čovečanstvo će nakon toga biti još jači: „Teško vama, zemljo i more, jer je Ðavo sišao k vama, veoma gnevan, znajući da ima malo vremena!“ (Otkr. 12:12). Godine 1914. izbio je Prvi svetski rat i počeo je da se ispunjava prorečeni znak Hristove prisutnosti i kraljevske vlasti. Nastupili su ’poslednji dani‘ ovog zlog sveta (2. Tim. 3:1).

30 Za razliku od zemlje, na nebu je vladala radost. Satana i njegovi demoni bili su zauvek uklonjeni. Jovan je napisao: „Zato veselite se, nebesa, i vi koji prebivate na njima!“ (Otkr. 12:12). Nakon što su nebesa očišćena i Isus ustoličen za kralja, Mesijansko Kraljevstvo je bilo spremno da deluje u korist Božjeg naroda na zemlji. Šta će ono preduzeti? Kao što je rečeno u uvodu, najpre će Hrist kao „glasnik saveza“ pročistiti Božje sluge. Pogledajmo šta to znači.

Vreme ispitivanja

31. Šta je Malahija prorekao o vremenu pročišćavanja i kako je to počelo da se ispunjava? (Videti i fusnotu.)

31 Malahija je prorekao da to pročišćavanje neće biti prijatno. On je napisao: „Ko će podneti dan njegovog dolaska i ko će opstati kad se on pojavi? Jer će on biti kao livčev oganj i kao ceđ onih koji bele rublje“ (Mal. 3:2). I bilo je upravo tako. Od 1914. nadalje, Božji narod se suočio s brojnim nedaćama i ispitima vere. Dok je besneo Prvi svetski rat, mnogi Istraživači Biblije su bili zatvarani i okrutno progonjeni. *

32. Koji su se problemi unutar organizacije pojavili nakon 1916?

32 Ozbiljni problemi su se pojavili i unutar organizacije. Brat Rasel je umro 1916, kada je imao samo 64 godine. Mnogi su bili u šoku, potpuno zatečeni  zbog toga. Brat Rasel je bio dobar čovek, ali pokazalo se da su mu neki odavali preveliku čast. Premda on nije želeo da mu se iskazuje toliko poštovanje, u određenoj meri se oko njega stvorio kult ličnosti. Dosta njih je smatralo da se postepeno otkrivanje istine završilo njegovom smrću i neki su se svim silama protivili pokušajima da organizacija nastavi dalje. Zbog takvog stava je došlo do otpadništva i podela.

33. Kako su neispunjena očekivanja ispitala veru Božjeg naroda?

33 Još jedan ispit vere bila su neispunjena očekivanja. U Stražarskoj kuli se ispravno ukazivalo na to da će se 1914. završiti vremena neznabožaca, ali braća nisu sasvim razumela šta će se desiti te godine (Luka 21:24). Mislili su da će Hristovi pomazani sledbenici, predočeni nevestom, tada biti uzeti na nebo i vladati s njim. Ta očekivanja se nisu ispunila. Krajem 1917, u Stražarskoj kuli je objavljeno da će se 40-godišnji period žetve završiti u proleće 1918. Ali propovedanje tada nije prestalo već je sve više napredovalo. Objašnjeno je da je žetva završena, ali da je nastupilo vreme pabirčenja. Pa ipak, mnogi su bili toliko razočarani da su prestali da služe Jehovi.

34. Koja velika kušnja je nastupila 1918. i zašto su crkvene vođe mislile da je Božji narod „mrtav“?

34 Posebno težak ispit dogodio se 1918. godine. Džozef Raterford, koji je predvodio Božji narod nakon smrti brata Rasela, bio je uhapšen sa još sedmoricom svojih saradnika. Bili su nepravedno osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne i poslati u savezni zatvor u Atlanti, u Džordžiji. Neko vreme je izgledalo da je aktivnost Božjeg naroda zamrla. Sveštenstvo se radovalo tome. Pošto su „vođe“ bile u zatvoru, sedište u Bruklinu zaključano, a propovedanje pod zabranom u Americi i Evropi, sveštenici su pretpostavljali da ti nesnosni Istraživači Biblije više nisu pretnja, da su takoreći mrtvi (Otkr. 11:3, 7-10). Kako su se samo prevarili!

Vreme obnove!

35. Zašto je Isus dozvolio da njegove sledbenike zadese nedaće i kako im je pomogao?

35 Neprijatelji istine nisu ni slutili da je Isus dopustio da njegov narod zadese nedaće da bi ga Jehova ’pročistio kao zlato i kao srebro‘ (Mal. 3:3). Jehova i njegov Sin su bili uvereni da će ti vatreni ispiti pročistiti i ojačati veru njihovih odanih slugu, koje će nakon toga biti spremnije nego ikad da služe Kralju. Od početka 1919, bilo je jasno da je Božji duh ostvario ono što su neprijatelji njegovog naroda smatrali nemogućim. Verne Božje sluge su oživele! (Otkr. 11:11). U to vreme je Isus ispunio  ključno obeležje znaka poslednjih dana. Postavio je „vernog i razboritog roba“, malu grupu pomazanika, da predvodi njegov narod i daje mu duhovnu hranu u pravo vreme (Mat. 24:45-47).

36. Po čemu se videlo da je Božji narod oživeo u duhovnom pogledu?

36 Brat Raterford i njegovi saradnici pušteni su iz zatvora 26. marta 1919. Odmah nakon toga, planirano je da se u septembru iste godine održi kongres. Počelo se s pripremom novog časopisa koji će se zvati Zlatni vek. Bio je to propratni časopis uz Stražarsku kulu i njegova svrha je bila da se koristi u službi propovedanja. * Iste godine počeo je da izlazi Bilten (sada Hrišćanski život i služba propovedanja—radna sveska). Od samog početka, služio je kao podsticaj i pomoć za službu propovedanja. Od 1919. je sve veći naglasak stavljan na propovedanje od kuće do kuće i od svakog hrišćanina se očekivalo da učestvuje u tome.

37. Zašto su neki otpali od vere nakon 1919?

37 Propovedanje je još više pročistilo Hristove sluge. Naime, onima koji su bili ponosni i arogantni bilo je ispod časti da učestvuju u toj službi. Zbog toga su prekinuli veze s vernim Božjim slugama. U  narednim godinama, neki od njih su postali toliko ogorčeni da su počeli usmeno i putem štampe da kleveću i blate Božji narod. Neki su čak stali na stranu progonitelja vernih Jehovinih slugu.

38. U šta nas uveravaju dostignuća i pobede Hristovih sledbenika na zemlji?

38 Međutim, takvi napadi nisu zaustavili porast broja Hristovih sledbenika i njihov duhovni napredak. Svako njihovo dostignuće, svaka njihova pobeda pružaju nam uverljiv dokaz da Božje Kraljevstvo vlada. Ta mala grupa nesavršenih ljudi je odnosila pobedu za pobedom protiv Satane i njegovog zlog sveta. Kako je to bilo moguće? Samo uz punu podršku i blagoslov koje im je Bog davao preko svog Sina i Mesijanskog Kraljevstva! (Pročitati Isaiju 54:17.)

Brat Raterford drži govor na kongresu, nekoliko meseci po izlasku iz zatvora

39, 40. (a) Koje su neke od odlika ove knjige? (b) U čemu će ti pomoći proučavanje ove knjige?

39 U narednim poglavljima videćemo šta je Božje Kraljevstvo ostvarilo na zemlji otkako je pre sto godina rođeno na nebu. U svakom delu ove knjige osmatraće se po jedno dostignuće te vlasti. Svako poglavlje će imati okvir za ponavljanje koji će svima nama pomoći da se preispitamo i razmislimo o tome koliko je jaka naša vera u Kraljevstvo. U završnim poglavljima ćemo razmotriti šta možemo očekivati u bliskoj budućnosti, kad Kraljevstvo dođe da uništi zle i pretvori zemlju u raj. Kako će ti proučavanje ove publikacije pomoći?

40 Satani je cilj da oslabi tvoju veru u Božje Kraljevstvo. S druge strane, Jehova želi da ti ojača veru, koja te štiti i daje snagu (Ef. 6:16). Zato te podstičemo da temeljno proučavaš ovu knjigu uz molitvu za Božje vođstvo. Uvek iznova se pitaj: ’Da li čvrsto verujem u Božje Kraljevstvo?‘ Što ti je Kraljevstvo realnije sada, veća je verovatnoća da ništa neće poljuljati tvoju veru, da ćeš odano i aktivno podupirati to Kraljevstvo i u budućnosti, kada svi budu videli da je Božje Kraljevstvo stvarna vlast!

^ odl. 7 Više informacija o Gruu, Stetsonu i Storsu može se naći na DVD-u Jehovini svedoci — vera na delu, 1. deo i u knjizi Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, strane 45-46.

^ odl. 15 Premda su Istraživači Biblije razumeli da je potrebno istupiti iz verskih organizacija koje su prijatelji svetu, godinama su smatrali svojom hrišćanskom braćom pojedince koji su verovali u otkupninu i tvrdili da su predani Bogu, iako nisu bili Istraživači Biblije.

^ odl. 17 Snagu tih upozorenja umanjivalo je gledište da se ona odnose prvenstveno na Hristovo malo stado od 144 000. Kao što ćemo videti u 5. poglavlju, Istraživači Biblije su do 1935. smatrali da će u „velikom mnoštvu“ iz Otkrivenja 7:9, 10 biti i mnogi pripadnici hrišćanskih crkava. Verovalo se da će oni činiti nižu nebesku klasu i da je to nagrada što su na kraju ipak stali na Hristovu stranu.

^ odl. 31 U septembru 1920. objavljeno je posebno izdanje časopisa Zlatni vek (sada Probudite se!), u kom su opisani mnogi slučajevi ponekad surovog progonstva tokom rata, što se dešavalo u Kanadi, Engleskoj, Nemačkoj i Sjedinjenim Državama. Suprotno tome, u decenijama koje su prethodile Prvom svetskom ratu progonstvo takve vrste je bilo veoma retko.

^ odl. 36 Dugi niz godina Stražarska kula je bila prvenstveno namenjena članovima malog stada, za lično proučavanje.