DANAS ne ideš na posao, ali si ipak rano ustao i spremaš se za službu. Na trenutak zastaješ, pomalo umoran. Najradije bi ostao kod kuće i odmarao se. Ali pomoliš se i odlučuješ da kreneš. U službi si sa starom sestrom koja je dugo u istini i duboko si dirnut njenom istrajnošću i dobrotom. Dok svedočiš od kuće do kuće, pomisliš kako tvoja braća i sestre širom sveta prenose istu poruku, koriste istu literaturu i na isti način se obučavaju za službu. Kasnije tog dana, vraćaš se pun poleta, sav srećan što nisi ostao kod kuće!

Danas je služba propovedanja najvažnija aktivnost u kojoj učestvuju podanici Božjeg Kraljevstva. Isus je prorekao da će tokom poslednjih dana propovedanje poprimiti neslućene razmere (Mat. 24:14). Kako se to proročanstvo ispunjava? U ovom delu će biti reči o ljudima, metodama i sredstvima zahvaljujući kojima se milionima ljudi pomaže da razviju čvrstu veru u Božje Kraljevstvo.