Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Božje Kraljevstvo vlada!

 12. POGLAVLJE

Organizovani da služimo ’Bogu mira‘

Organizovani da služimo ’Bogu mira‘

TEMA POGLAVLJA

Jehova organizaciono poboljšava svoj narod

1, 2. Šta se promenilo u Sionskoj stražarskoj kuli u januaru 1895. i kako su braća reagovala na to?

KADA je revni Istraživač Biblije po imenu Džon Bonet dobio Sionsku stražarsku kulu od januara 1895, bio je oduševljen onim što je video. Časopis je imao novu, upečatljivu naslovnu stranu. Na njoj je bila slika svetionika koji se uzdiže iznad uzburkanog mora i zracima svetlosti obasjava noćno nebo. Obaveštenje o promeni naslovne strane izneto je u članku „Naše novo ruho“.

2 Brat Bonet je odmah pisao Čarlsu Raselu: „Drago mi je što ste doterali KULU. Vrlo lepo izgleda.“ Još jedan predani Istraživač Biblije, Džon Braun, pisao je o svojim utiscima: „Naslovna strana je veoma živopisna. Kako je čvrsto podnožje svetionika i kako postojano odoleva oluji i nemilosrdnim talasima!“ Nova naslovna strana je bila prva, ali ne i poslednja promena koju su naša braća videla te godine. U novembru su saznali za još jednu značajnu izmenu. Simbolično govoreći, i ona je imala veze sa uzburkanim morem.

3, 4. O kom problemu je pisala Stražarska kula od 15. novembra 1895. i koja je značajna promena najavljena?

3 U Stražarskoj kuli od 15. novembra 1895, objavljen je poduži članak u kom se otvoreno govorilo o jednom problemu. Naime, poput olujnih talasa, nesloga je pretila da naruši mir među Istraživačima Biblije. U skupštinama, braća su se sve češće raspravljala oko toga ko treba da ima vodeću ulogu. U članku su svi upozoreni da se čuvaju suparništva, koje stvara razdor. Organizacija je upoređena s brodom a braća koja su predvodila priznala su svoj propust da je pripreme za olujne dane. Šta je trebalo uraditi?

4 U nastavku je objašnjeno da dobar kapetan vodi računa o tome da na brodu ima dovoljno pojaseva za spasavanje i da je posada spremna da zaštiti brod pred oluju. Poput tog kapetana, oni koji predvode  organizaciju imaju odgovornost da pripreme skupštine da se spremno suoče s problemima. Da bi se to postiglo, najavljena je jedna dalekosežna promena. Rečeno je da „svaka skupština treba [što pre] da izabere starešine koje će ’brinuti o stadu‘“ (Dela 20:28).

5. (a) Zašto je odluka o postavljanju starešina bila pravovremena? (b) Koja pitanja ćemo osmotriti?

5 Ta odluka o postavljanju starešina došla je u pravo vreme i doprinela je stvaranju stabilnih skupština. Time se pomoglo braći da prebrode olujno doba Prvog svetskog rata. U narednim decenijama usledila su nova organizaciona poboljšanja koja su pomogla braći da još delotvornije služe Jehovi. Koja biblijska proročanstva ukazuju na te pozitivne promene? Kojih se organizacionih promena ti sećaš i kako su ti one koristile?

„Mir ću ti postaviti za nadglednika“

6, 7. (a) Šta znače reči iz Isaije 60:17? (b) Na šta ukazuje pominjanje „nadglednika“ i „upravitelja“?

6 Kao što smo videli u 9. poglavlju, Isaija je prorekao da će Jehova blagosloviti svoj narod porastom (Is. 60:22). Jehova je obećao da će učiniti i više od toga. U istom proročanstvu on kaže: „Umesto bakra doneću zlato, umesto gvožđa srebro, umesto drva bakar, umesto kamenja gvožđe. Mir ću ti postaviti za nadglednika i pravdu za upravitelja“ (Is. 60:17). Šta ove reči znače? Kako se odnose na nas?

Te promene nisu prelazak sa lošeg na dobro već sa dobrog na bolje

7 Isaija je prorekao da će jedan materijal biti zamenjen drugim. Ali zapazi da te promene nisu prelazak sa lošeg na dobro već sa dobrog na bolje. Zamena bakra zlatom je poboljšanje, što važi i za druge materijale koji su pomenuti. Prema tome, ovim slikovitim rečima Jehova je prorekao da će njegov narod postepeno napredovati. O kakvom poboljšanju se govori u ovom proročanstvu? Spominjući „nadglednika“ i „upravitelja“, Jehova je ukazao na to da se postepene promene odnose na pastirsku službu i organizaciono uređenje u njegovom narodu.

8. (a) Ko stoji iza poboljšanja o kojima se govori u Isaijinom proročanstvu? (b) Kako nam te promene koriste? (Videti i okvir „Ponizno je prihvatio savet“.)

8 Ko stoji iza tog organizacionog napretka? Jehova kaže da će on ’doneti zlato i srebro i postaviti mir‘. U skladu s tim, organizaciona poboljšanja u skupštini nisu postignuta zahvaljujući ljudskoj sposobnosti već Jehovinom vođstvu. Otkako je Isus krunisan za Kralja, Jehova ta poboljšanja ostvaruje preko njega. Kako nam te promene koriste? U istom stihu se kaže da će one voditi do mira i pravednosti. Budući da prihvatamo Jehovino vođstvo i prilagođavamo se promenama, među nama vlada mir.  Ljubav prema pravednosti pokreće nas da služimo Jehovi, za koga apostol Pavle kaže da je „Bog mira“ (Fil. 4:9).

9. Šta je najjači temelj reda i jedinstva u skupštini i zašto?

9 Pavle je napisao i da „Bog nije Bog nereda, nego mira“ (1. Kor. 14:33). Vredno je pažnje da kao suprotnost neredu Pavle nije naveo red nego mir. Zbog čega? Razmisli o sledećem: Sam po sebi, red ne vodi obavezno do mira. Primera radi, četa vojnika može u savršenom redu marširati prema frontu, ali taj red na kraju vodi do rata, a ne do mira. Zato je neophodno da kao hrišćani uvek imamo u vidu važnu istinu: Svaka organizacija u kojoj vlada red ali ne i mir, pre ili kasnije će propasti. Nasuprot tome, mir od Boga vodi do trajnog reda. Nema sumnje da smo srećni što našu organizaciju vodi i pročišćava „Bog koji daje mir“! (Rimlj. 15:33). Mir koji nam daje Bog temelj je reda i istinskog jedinstva u kom uživamo u našim skupštinama (Ps. 29:11).

10. (a) Koje promene su se dešavale u našoj organizaciji krajem 19. i početkom 20. veka? (Videti okvir „ Kako je poboljšano nadgledanje skupština“.) (b) O kojim pitanjima će sada biti reči?

10 U okviru „ Kako je poboljšano nadgledanje skupština“ nalazi se kratak pregled korisnih organizacionih promena koje su uvedene krajem 19. i početkom 20. veka. Ali kako je u novije doba Jehova preko našeg Kralja ’doneo zlato umesto bakra‘? Kako su poboljšanja u nadgledanju ojačala mir i jedinstvo u skupštinama? Kako tebi lično ona pomažu da služiš ’Bogu mira‘?

Kako Hrist vodi skupštinu

11. (a) Šta je ustanovljeno na osnovu temeljnog istraživanja Svetog pisma? (b) Šta su odgovorna braća preduzela nakon toga?

11 Vodeće telo je 1964. pokrenulo jedan obiman projekat koji je trajao do 1971. Cilj je bio da se u Svetom pismu temeljno istraže mnoge teme, pa i to kako je bila organizovana hrišćanska skupština u prvom veku. * Što se tiče organizacione strukture, istraživanje je pokazalo da je skupštine u prvom veku nadgledalo starešinstvo, to jest grupa ljudi, a ne samo jedan čovek. (Pročitati Filipljanima 1:1 i 1. Timoteju 4:14.) Kad se to bolje razumelo, vodeće telo je uvidelo da ih Kralj Isus usmerava ka organizacionom poboljšanju. Braća koja su služila u vodećem telu svim srcem su želela da slede njegovo vođstvo. Brzo su preduzeli promene kako bi starešine bile naimenovane u skladu s biblijskim uzorom. Koje su izmene uvedene početkom 1970-ih?

12. (a) Koja promena je napravljena 1971? (b) Objasni kako je Vodeće telo danas organizovano. (Videti okvir „Kako Vodeće telo podupire Kraljevstvo“.)

12 Prva izmena odnosila se na sâmo vodeće telo. Do tog perioda, tu grupu pomazane braće činila su sedmorica članova upravnog odbora korporacije  Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Međutim, vodeće telo je 1971. prošireno sa 7 na 11 članova i bilo je odvojeno od upravnog odbora korporacije. Svi oni su bili ravnopravni i svake godine su se po abecednom redu smenjivali u predsedavanju.

13. (a) Kako je nadgledanje skupština bilo organizovano od 1932. do 1972? (b) Šta je Vodeće telo preduzelo 1972?

13 Sledeća izmena ticala se svih skupština. Naime, od 1932. do 1972, za nadgledanje skupštine je uglavnom bio zadužen jedan brat. Do 1936. taj brat je nazivan voditeljem službe. Kasnije je taj naziv promenjen u skupštinski sluga, a potom u skupštinski nadglednik. Ta naimenovana braća su neumorno brinula o dobrobiti Božjeg stada. Skupštinski nadglednik je obično donosio odluke sam, ne savetujući se sa ostalim slugama u skupštini. Međutim, Vodeće telo je tokom 1972. pripremalo jednu promenu od istorijskog značaja. O čemu se radilo?

14. (a) Koja promena je stupila na snagu 1. oktobra 1972? (b) Kako braća koja služe kao koordinatori starešinstva primenjuju savet iz Filipljanima 2:3?

14 Ta promena se odnosila na dotadašnju praksu da samo jedan brat služi kao predsedavajući nadglednik u skupštini. Od te godine, i druga braća koja ispunjavaju biblijske uslove teokratski  se naimenuju da služe kao hrišćanske starešine. Oni čine starešinstvo i zajedno nadgledaju skupštinu. Nov način nadgledanja skupština stupio je na snagu 1. oktobra 1972. Danas brat koji služi kao koordinator starešinstva ne smatra sebe važnijim od drugih starešina (Luka 9:48). Ta ponizna braća mnogo znače našem međunarodnom bratstvu! (Fil. 2:3).

 Naš Kralj je mudro i dalekovido obezbedio svojim sledbenicima pastire u pravo vreme

15. (a) Zašto je dobro što skupštinske odgovornosti obavlja starešinstvo, to jest grupa starešina? (b) Iz čega se vidi da je naš Kralj postupao mudro i dalekovido?

15 Odluka da skupštinske odgovornosti obavlja grupa starešina bila je višestruko korisna. Osmotrimo tri pozitivna rezultata. Kao prvo i najvažnije, to svim starešinama — bez obzira na težinu odgovornosti koju nose — pomaže da imaju na umu da je Poglavar skupštine Isus (Ef. 5:23). Kao drugo, u Poslovicama 15:22 stoji: „Uspeh leži u mnoštvu savetnika.“ Kada se starešine sastanu da bi razmotrile stvari koje su važne za duhovnu dobrobit skupštine i svaki od njih uvažava predloge drugih, lakše im je da donesu odluke koje su u skladu s biblijskim načelima (Posl. 27:17). Jehova blagosilja takve odluke i one vode do uspeha. Kao treće, zahvaljujući tome što više braće ispunjava  uslove da služe kao starešine, udovoljava se sve većoj potrebi za nadglednicima i pastirima u skupštini (Is. 60:3-5). Zamisli samo — broj skupština u svetu se od 1971. do 2013. povećao sa preko 27 000 na više od 113 000! Očigledno, naš Kralj je mudro i dalekovido obezbedio svojim sledbenicima pastire u pravo vreme (Mih. 5:5).

„Budite primer stadu“

16. (a) Koju odgovornost imaju starešine? (b) Kako su Istraživači Biblije gledali na Isusov podsticaj: „Pasi moje ovčice“?

16 Još u prvim danima Istraživača Biblije, starešine su bile svesne odgovornosti da suvernicima pomažu da istrajno služe Bogu. (Pročitati Galatima 6:10.) U Stražarskoj kuli je 1908. bilo reči o Isusovom podsticaju: „Pasi moje ovčice“ (Jov. 21:15-17). U članku je starešinama rečeno: „Veoma je važno da briga o stadu, zadatak koji nam je Učitelj poverio, ima posebno mesto u našem srcu — da budemo svesni kolika je čast što možemo da hranimo Gospodove ovčice i brinemo o njima.“ Kao još jedan podsetnik starešinama, u Stražarskoj kuli je 1925. ponovo istaknuto koliko je pastirska služba važna: „Skupština je Božje vlasništvo [...] i njemu su odgovorni svi kojima je povereno da služe braći.“

17. Kako je Jehovina organizacija pomagala nadglednicima da bolje obavljaju pastirsku službu?

17 Kako je u Jehovinoj organizaciji ’gvožđe zamenjeno srebrom‘ što se tiče pastirske službe? Putem obuke koju su starešine dobijale. Prvi Seminar za naimenovanu braću održan je 1959. Među temama koje su osmatrane bila je i „Pokažimo lično zanimanje“. Odgovorna braća su savetovana da  „naprave raspored za posećivanje objavitelja u njihovim domovima“. Braća su dobila više predloga kako da na takvim posetama pruže ohrabrenje. Godine 1966. unete su neke izmene u program Seminara. Osmatrala se tema „Značaj pastirske službe“. Šta je bila suština te lekcije? Oni koji predvode u skupštini „treba da s ljubavlju brinu o Božjem stadu, ne zanemarujući pri tom porodične odgovornosti i službu propovedanja“. U novije vreme, uvedena je i Škola za skupštinske starešine. Šta je postignuto zahvaljujući obuci koju je Jehovina organizacija pružala iz godine u godinu? Danas hrišćanska skupština ima na hiljade braće koja su osposobljena da služe kao duhovni pastiri.

Seminar za naimenovanu braću na Filipinima, 1966.

18. (a) Koja ozbiljna odgovornost je poverena starešinama? (b) Zašto Jehova i Isus cene požrtvovane starešine?

18 Jehova je preko našeg Kralja Isusa naimenovao hrišćanske starešine kako bi im poverio jednu ozbiljnu odgovornost — da vode Božje stado kroz najteži period u istoriji čovečanstva (Ef. 4:11, 12; 2. Tim. 3:1). Jehova i Isus izuzetno cene požrtvovane starešine jer su ta braća poslušna biblijskom savetu: ’Pasite Božje stado koje vam je povereno — dragovoljno, gorljivo; budite primer stadu‘ (1. Petr. 5:2, 3). Hrišćanski pastiri na mnogo načina pružaju primer stadu i umnogome doprinose miru i radosti u skupštini. Izdvojićemo dva načina.

Kako starešine pasu Božje stado

19. Zbog čega voliš da ideš u službu sa starešinama?

19 Kao prvo, starešine sarađuju sa članovima skupštine. Luka je u svom jevanđelju napisao o  Isusu: „Pošao je od grada do grada i od sela do sela, propovedajući i objavljujući dobru vest o Božjem kraljevstvu. S njim su bila dvanaestorica“ (Luka 8:1). Kao što je Isus propovedao sa apostolima, tako i primerne starešine danas idu u službu propovedanja sa suvernicima. Svesni su da na taj način mnogo doprinose pozitivnom duhu u skupštini. Šta objavitelji misle o takvim starešinama? Žanin, koja ima skoro 90 godina, kaže: „Kad sam u službi s nekim starešinom, imam priliku da malo više razgovaram s njim i bolje ga upoznam.“ „Kad starešina ide sa mnom u službu od vrata do vrata“, kaže 35-godišnji Stiven, „vidim njegovu želju da mi pomogne. Radostan sam zbog toga.“

Kao što pastir traži izgubljenu ovcu, tako starešine nastoje da nađu one koji su se udaljili od skupštine

20, 21. Kako starešine oponašaju pastira iz Isusovog poređenja? Navedi primer. (Videti i okvir „Trud je urodio plodom“.)

20 Kao drugo, Jehovina organizacija obučava starešine da poklone pažnju onima koji su se udaljili od skupštine (Jevr. 12:12). Zašto starešine treba da pomažu duhovno slabim osobama i kako to treba da čine? Odgovor nalazimo u Isusovom poređenju o pastiru i izgubljenoj ovci. (Pročitati Luku 15:4-7.) Kad pastir iz poređenja primeti da jedna ovca nedostaje, on je traži kao da je jedina koju ima. U kom smislu su današnje starešine poput tog pastira? Kao što je izgubljena ovca i dalje dragocena pastiru, tako su i oni koji su se odvojili od Božjeg naroda i dalje dragoceni u očima starešina. Oni na duhovno slabu osobu gledaju kao na izgubljenu ovcu, a ne kao na izgubljen slučaj. Nadalje, kao što pastir ’traži izgubljenu ovcu dok je ne nađe‘, tako starešine nastoje da nađu one koji su se udaljili od skupštine i pomognu im.

21 Šta pastir iz poređenja radi kad pronađe svoju ovcu? On je nežno podigne, ’stavi na ramena‘ i nosi nazad u stado. Slično tome, iskrena briga starešina jača duhovno slabu osobu i pomaže joj da se vrati u skupštinu. Upravo to se desilo Viktoru, bratu iz Afrike, koji neko vreme nije išao u službu i na sastanke. On priča: „Bio sam neaktivan osam godina, ali starešine nisu digle ruke od mene.“ Šta ga je posebno dirnulo? „Jednog dana je kod mene došao Džon, starešina s kojim sam išao u Školu za pionire. Pokazao mi je neke naše zajedničke slike iz škole. Prisetio sam se mnogih lepih trenutaka i poželeo da opet osetim radost koju sam imao dok sam služio Jehovi.“ Kratko nakon Džonove posete, Viktor se vratio u skupštinu i sada ponovo služi kao pionir. Nema sumnje da nam  hrišćanske starešine pomažu da budemo još radosniji (2. Kor. 1:24). *

Bolje vođstvo jača jedinstvo Božjeg naroda

22. Kako pravednost i mir jačaju jedinstvo hrišćanske skupštine? (Videti i okvir „Bili smo oduševljeni“.)

22 Kao što je ranije rečeno, Jehova je prorekao da će među Božjim narodom sve više vladati pravednost i mir (Is. 60:17). Obe osobine jačaju jedinstvo skupština. Na koji način? Što se tiče pravednosti, kao što je ’Jehova jedan‘ tako su i njegova pravedna merila jednaka za sve (Pon. zak. 6:4). Ona se ne razlikuju od zemlje do zemlje već su ista za ’sve skupštine svetih‘ (1. Kor. 14:33). Prema tome, skupština će napredovati samo ako se drži Božjih merila. Što se tiče mira, naš Kralj želi ne samo da u skupštini vlada mir nego i da budemo mirotvorci (Mat. 5:9). Zato se mi „trudimo da unapređujemo mir“. Činimo sve što je do nas da rešimo nesuglasice do kojih ponekad dođe (Rimlj. 14:19). Na taj način jačamo mir i jedinstvo (Is. 60:18).

23. Čemu se danas raduju Jehovine sluge?

23 U novembru 1895, kada je Stražarska kula najavila da će u svakoj skupštini postojati starešine, odgovorna braća su u članku izrazila i jednu iskrenu želju. U vezi sa čim? Molili su se da taj korak u organizacionom uređenju pomogne Božjem narodu da „brzo postigne jedinstvo u veri“. Kada se osvrnemo na prošle decenije, drago nam je što vidimo da su postepene promene u nadgledanju skupština, koje su ostvarene pod vođstvom Jehove i našeg Kralja, zaista ojačale naše jedinstvo (Ps. 99:4). Radosni smo što danas Jehovin narod u celom svetu ’isto razmišlja, isto postupa‘ i služi Bogu mira „rame uz rame“ (2. Kor. 12:18; pročitati Sofoniju 3:9).

^ odl. 11 Rezultati tog opsežnog istraživanja bili su objavljeni u knjizi Pomoć za razumevanje Biblije.

^ odl. 21 Videti članak „Starešine nam pomažu da radosno služimo Bogu“, u Stražarskoj kuli od 15. januara 2013.

Saznajte više

STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE)

Jehova je Bog reda

Kako se na primeru drevnog Izraela i prvih hrišćana vidi da Jehovine sluge treba da i danas budu dobro organizovane?

STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE)

Budimo poslušni pastirima u Jehovinoj organizaciji

Starešine su naimenovane svetim duhom da kao pastiri brinu o Božjem narodu. Zašto treba da im budemo poslušni?

STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE)

Dočekajmo kraj ovog sveta u jedinstvu

Četiri primera iz Biblije ističu koliko je važno jedinstvo i zašto će u budućnosti biti još važnije.