Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Božje Kraljevstvo vlada!

 11. POGLAVLJE

Moralno pročišćavanje — odražavati Božju svetost

Moralno pročišćavanje — odražavati Božju svetost

TEMA POGLAVLJA

Kako Kralj poučava svoje podanike da poštuju Božja moralna merila

Zamisli da ideš prema spoljašnjem dvorištu Jehovinog velikog duhovnog hrama

1. Šta nas iz Jezekiljeve vizije ispunjava strahopoštovanjem?

PRE oko 2 500 godina, prorok Jezekilj je imao priliku da vidi nešto jedinstveno. Zamisli da si na njegovom mestu. Približavaš se velelepnom, blistavom hramskom kompleksu. Na ulazu stoji moćni anđeo koji će ti pokazati to veličanstveno zdanje. Penješ se uz sedam stepenika koji vode do jednog od tri ulaza u spoljašnje dvorište. Kad kročiš unutra, s puno strahopoštovanja podižeš pogled. Tavanica se uzdiže preko 30 metara. Sa strane se nalaze stražarnice. Ukrasi izrezbareni na stubovima podsećaju na palmine grane (Jezek. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20).

2. (a) Šta predstavlja hram koji je Jezekilj video u viziji? (Videti i fusnotu.) (b) Šta predočava ono što se vidi prilikom ulaska u hram?

2 Jezekilj je imao viziju duhovnog hrama. Zapisao je toliko pojedinosti o njemu da se taj opis proteže od 40. do 48. poglavlja njegove proročanske knjige. Taj hram predstavlja uređenje putem kog je Jehova omogućio ljudima da mu služe na čist način. Svako njegovo obeležje povezano je s našom svetom službom u ovim poslednjim danima. * Šta predstavlja visoki ulaz? Podseća nas da oni koji žele da postanu Jehovine sluge moraju živeti po njegovim uzvišenim i pravednim merilima. Čak i prikazi palmi imaju slično značenje, jer se palma u Bibliji ponekad koristi kao simbol pravednosti (Ps. 92:12). Na šta ukazuju stražarnice? Očigledno na činjenicu da oni koji ne poštuju Božja merila ne mogu ući u to veličanstveno svetilište, to jest ne mogu biti deo njegovog naroda (Jezek. 44:9).

3. Zašto je Hristovim sledbenicima bilo potrebno stalno pročišćavanje?

3 Kako se Jezekiljeva vizija ispunjava? Kao što smo videli u 2. poglavlju ove knjige, Hrist je pročišćavao Jehovin narod od 1914. do prve polovine 1919. Da li je to bio kraj pročišćavanja? Ni u kom slučaju. Tokom prethodnog veka, Hrist je nastavio da podržava Jehovina sveta merila ponašanja. Stoga je on stalno pročišćavao svoje sledbenike. To je bilo potrebno zbog toga što su oni došli iz moralno iskvarenog sveta, a Satana uvek iznova pokušava da ih ponovo uvuče u kaljugu nemorala. (Pročitati 2. Petrovu 2:20-22.)  Sada ćemo osmotriti tri područja na kojima su pravi hrišćani postepeno pročišćavani. Najpre će biti reči o nekim poboljšanjima u pogledu morala, zatim o načinu da se sačuva čistoća skupštine i, na kraju, o porodičnom životu.

Moralno pročišćavanje tokom godina

4, 5. Koju taktiku Satana vekovima koristi i s kakvim uspehom?

4 Jehovinom narodu je uvek bilo važno da u svemu moralno i čestito postupa. Zato rado prihvata sve jasnije smernice u pogledu morala. Pogledajmo nekoliko primera.

5 Polni nemoral. Jehova je predvideo da polni odnosi u braku budu čisti i pružaju zadovoljstvo. Satana uživa u tome da izopači ono što je pod prikladnim okolnostima dar od Boga, i da to koristi kako bi naveo Božji narod da čini greh i izgubi Božje odobravanje. Satana je istu taktiku koristio još u Valamovo doba, što je vodilo do tragičnog ishoda. U ovim poslednjim danima koristi je više nego ikad (Br. 25:1-3, 9; Otkr. 2:14).

6. Koji je zavet bio objavljen u Stražarskoj kuli, koja je bila njegova svrha i zašto se već odavno ne koristi? (Videti i fusnotu.)

6 Da bi se Božji narod zaštitio od Sataninih zamki, u Sionskoj stražarskoj kuli od 15. juna 1908. objavljen je zavet koji je obuhvatao sledeće obećanje: „U svako doba i na svim mestima, prema osobama suprotnog pola ponašaću se nasamo isto kao što bih činio u javnosti.“ * Premda taj zavet nije bio obavezan, mnogi su ga prihvatili i poslali svoje ime da uz njega bude objavljeno u Stražarskoj kuli. Nakon više godina, braća su s pravom zaključila da je taj zavet, premda jedno vreme koristan, postao puka formalnost. Zato je odlučeno da se on više ne koristi. Međutim, visoka moralna načela koja su se ogledala u njemu i dalje su važila.

7. O kom problemu je 1935. bilo reči u Stražarskoj kuli i koje merilo je izloženo u tom članku?

7 Satanini napadi su se još više pojačali. U Stražarskoj kuli od 1. marta 1935. otvoreno se govorilo o sve učestalijem problemu među Božjim narodom. Po svemu sudeći, neki su smatrali da ih učešće u službi propovedanja donekle oslobađa dužnosti da se u privatnom životu drže Jehovinih moralnih merila. U Stražarskoj kuli je rečeno: „Svako treba da ima na umu da svedočenje drugima nije jedini zahtev [za hrišćane]. Jehovini svedoci su Božji predstavnici i imaju dužnost da dostojno predstavljaju njega i njegovo kraljevstvo.“ U tom članku su dati konkretni saveti o braku i polnom moralu, što je Božjem narodu pomoglo da ’beži od bluda‘ (1. Kor. 6:18).

8. Zašto je u Stražarskoj kuli više puta ponovljena ispravna definicija grčke reči za polni nemoral?

8 U novije doba, u Stražarskoj kuli je više puta ponovljeno šta je ispravna definicija reči pornia, kojom se u grčkom delu Svetog pisma ukazuje na polni nemoral. Ona ne označava samo polni odnos već čitav  niz nemoralnih postupaka, uključujući i razvratne postupke kakvi su uobičajeni za javne kuće. Takvo saznanje štiti Hristove sledbenike od seksualne izopačenosti koja se poput zaraze širi današnjim svetom. (Pročitati Efešanima 4:17-19.)

9, 10. (a) O kom pitanju je Stražarska kula pisala 1935? (b) Kakvo je biblijsko gledište o konzumiranju alkohola?

9 Zloupotreba alkohola. U Stražarskoj kuli od 1. marta 1935. postavljeno je još jedno pitanje koje se tiče morala: „Primećeno je da neki idu u službu propovedanja i obavljaju druge dužnosti u organizaciji pod dejstvom alkoholnih pića. Pod kojim okolnostima je konzumiranje vina opravdano u Svetom pismu? Da li bi bilo ispravno piti vino do te mere da to utiče na nečiju službu u Gospodovoj organizaciji?“

10 U odgovoru na to pitanje osmotreno je uravnoteženo gledište Božje Reči o alkoholu. Biblija ne zabranjuje umerenu upotrebu vina i drugih alkoholnih pića, ali snažno osuđuje pijanstvo (Ps. 104:14, 15; 1. Kor. 6:9, 10). Što se tiče obavljanja svete službe pod uticajem alkohola, Božjim slugama je odavno poznato šta se desilo Aronovim sinovima, koje je Bog kaznio smrću zato što su pred njegovim oltarom prineli nedozvoljenu vatru. Šta ih je verovatno navelo na tako nerazuman postupak? To možemo zaključiti na osnovu onoga što je rečeno u nastavku. Naime, Bog je tada dao zakon kojim se svim sveštenicima zabranjuje da obavljaju svetu službu pod uticajem alkohola (Lev. 10:1, 2, 8-11). Hrišćani danas primenjuju temeljno načelo iz te zabrane i izbegavaju uzimanje alkohola dok učestvuju u svetoj službi.

11. Kako je Božjem narodu koristilo bolje razumevanje toga šta se podrazumeva pod alkoholizmom?

11 Tokom nedavnih decenija, Hristovi sledbenici su još bolje razumeli šta je zapravo alkoholizam. Naime, to je stanje koje podrazumeva prekomerno konzumiranje alkohola i koje stvara zavisnost. Zahvaljujući pravovremenoj duhovnoj hrani, mnogi su uspeli da se oslobode te zavisnosti i ponovo zadobiju kontrolu nad svojim životom. Još većem broju ljudi se pomoglo da u potpunosti izbegnu taj problem. Niko ne mora biti rob te navike koja bi mu razorila porodicu, lišila ga dostojanstva i, što je najvažnije, časti da služi svetom Bogu Jehovi.

„Ne možemo ni zamisliti da se naš Gospod oseća na duvanski dim ili da stavlja u usta nešto što bi ga uprljalo.“ (Čarls Rasel)

12. Kako su i pre početka poslednjih dana Hristovi sledbenici gledali na upotrebu duvana? Objasni.

12 Upotreba duvana. Još pre početka poslednjih dana, Hristovi sledbenici su s neodobravanjem gledali na upotrebu duvana. Pre izvesnog broja godina, brat Čarls Kejpen pričao je o svom prvom susretu s Čarlsom Tejzom Raselom. Bilo je to krajem 19. veka, kada je Kejpen imao trinaest godina. Sedeo je s trojicom svoje braće na stepenicama Biblijske kuće u Alegeniju. Naišao je brat Rasel, koji ih je u prolazu pitao: „Momci, da niste pušili? Osećam duvanski dim.“ Rekli su  mu da ne puše. Nakon tog događaja, sigurno im je bilo jasno njegovo gledište o tome. U Stražarskoj kuli od 1. avgusta 1895, brat Rasel je u komentaru za 2. Korinćanima 7:1 napisao: „Ne vidim kako bi bilo na slavu Bogu ili kako bi jednom hrišćaninu koristilo ako bi upotrebljavao duvan u bilo kom obliku [...] Ne možemo ni zamisliti da se naš Gospod oseća na duvanski dim ili da stavlja u usta nešto što bi ga uprljalo.“

13. Kako je Božji narod bio još više pročišćen 1973?

13 U jednoj Stražarskoj kuli iz 1935. duvan je nazvan „poganim korovom“ i rečeno je da niko ko je pušač ili žvaće duvan ne može biti član betelske porodice niti služiti kao predstavnik Božje organizacije u pionirskoj ili putujućoj službi. Dodatno pojašnjenje dato je 1973. U Stražarskoj kuli od 1. juna te godine pisalo je da nijedan Jehovin svedok ne može ostati deo skupštine ukoliko nastavi s tom smrtonosnom, prljavom i sebičnom navikom. Ako bi neko i dalje koristio duvan, bio bi isključen. * Bio je to još jedan važan korak u pročišćavanju Hristovih sledbenika.

14. Kakvo je Božje gledište o krvi i kako je transfuzija postala uobičajena praksa?

14 Zloupotreba krvi. U Nojevo doba, Bog je rekao da krv ne treba jesti. Tu zabranu je potvrdio u zakonu koji je dao izraelskom narodu, a kasnije su i članovi hrišćanske skupštine dobili smernice da se ’uzdržavaju od krvi‘ (Dela 15:20, 29; Post. 9:4; Lev. 7:26). Kao što se moglo očekivati, Satana je u savremeno doba našao način da mnoge navede da prekrše to Božje merilo. Lekari su vršili transfuzije još u 19. veku, a nakon što su otkrivene krvne grupe, transfuzija se sve češće primenjivala. Od 1937. krv se skladišti u bankama krvi, a Drugi svetski rat je otvorio put masovnoj primeni transfuzije. Ubrzo je to postala uobičajena praksa u celom svetu.

15, 16. (a) Kako Jehovini svedoci gledaju na transfuziju krvi? (b) Kako se Hristovim sledbenicima pomaže da dobiju beskrvno lečenje i s kakvim rezultatom?

15 Već 1944, u Stražarskoj kuli je rečeno da se primanje transfuzije zapravo ne razlikuje od konzumiranja krvi. Naredne godine je to biblijsko gledište još bolje objašnjeno i utvrđeno. Godine 1951. objavljen je spisak pitanja i odgovora koji je braći bio od pomoći prilikom razgovora s lekarima i drugim medicinskim osobljem. Hristovi sledbenici u celom svetu odvažno su zastupali biblijski stav, iako su zbog toga često nailazili na prezir, neprijateljstvo, pa čak i na otvoreno progonstvo. Ali Hrist im je putem hrišćanske skupštine pružao pomoć i podršku. Objavljivani su članci i brošure u kojima se o toj temi pisalo detaljno i na osnovu proverenih naučnih saznanja.

16 Od 1979. organizovano je da neke starešine posećuju bolnice kako bi objasnili lekarima naš stav i biblijske razloge za njega. Takođe su im prenosili  saznanja o metodama lečenja bez krvi. Potom su 1980. starešine iz 39 gradova u Sjedinjenim Državama pohađale posebnu obuku za taj vid službe. Kasnije je Vodeće telo odobrilo da se širom sveta osnuju Odbori za odnose s bolnicama. Da li je sav taj trud doveo do napretka? Danas desetine hiljada medicinskih stručnjaka — među kojima su lekari, hirurzi i anesteziolozi — izlaze u susret pacijentima koji su Svedoci i uvažavaju naš izbor beskrvnog lečenja. Sve više bolnica nudi takvo lečenje, a neki stručnjaci ga čak smatraju najvišim standardom zdravstvene zaštite. Zar nije divno razmišljati o tome kako Hrist štiti svoje sledbenike od Sataninih pokušaja da ih uprlja? (Pročitati Efešanima 5:25-27.)

Sve više bolnica nudi lečenje bez krvi, a neki stručnjaci ga čak smatraju najvišim standardom zdravstvene zaštite

17. Kako možemo pokazati zahvalnost za to što nas Hrist pročišćava?

17 Dobro je da se pitamo: ’Da li sam zahvalan što nas Hrist pročišćava kao svoje sledbenike, poučavajući nas da se držimo Jehovinih uzvišenih moralnih merila?‘ Nemojmo zaboraviti da Satana neprestano pokušava da potkopa naše poštovanje prema biblijskim merilima i tako nas udalji od Jehove i Isusa. Da bi nas zaštitila od njegovog uticaja, Jehovina organizacija  nas stalno s ljubavlju upozorava i podseća da se čuvamo moralne iskvarenosti ovog sveta. Budimo oprezni, spremni na saradnju i poslušni tim savetima koji su za naše dobro (Posl. 19:20).

Zaštita skupštine od lošeg uticaja

18. Na šta nas podseća Jezekiljeva vizija?

18 Drugo područje moralnog pročišćavanja obuhvata mere koje se preduzimaju da bi se sačuvala čistoća skupštine. Nažalost, među onima koji su prihvatili Božja merila ponašanja i predali se Bogu ima i onih koji ne ostanu verni obećanju koje su dali. Neki se s vremenom promene i namerno počnu da krše ta merila. Šta treba preduzeti kada se to desi? Jedan pokazatelj nalazimo u Jezekiljevoj viziji duhovnog hrama, o kojoj je bilo reči na početku ovog poglavlja. Prisetimo se visokih ulaza i stražarnica sa čuvarima, koji štite hram, očigledno tako što sprečavaju ljude „neobrezanog srca“ da uđu (Jezek. 44:9). To je jasan podsetnik da pravoj religiji ne može pripadati svako. Takva čast se ukazuje samo onima koji se trude da žive po Jehovinim čistim merilima ponašanja. U skladu s tim, nije svakome dozvoljeno ni da ostane unutar hrišćanske skupštine.

19, 20. (a) Kako je razjašnjeno šta treba preduzeti u slučaju ozbiljnog greha? (b) Koja su tri razloga za isključenje nepokajničkih prestupnika?

19 Još 1892, u Stražarskoj kuli je rečeno da je „naša dužnost da isključimo one koji direktno ili indirektno poriču da je Hrist dao sebe kao otkupninu [odgovarajuću cenu] za sve“. (Pročitati 2. Jovanovu 10.) U knjizi Novo stvorenje, izdatoj 1904, objašnjeno je da oni koji uporno čine greh ozbiljno ugrožavaju moral u skupštini. U to vreme, cela skupština je učestvovala u razmatranju slučajeva ozbiljnih prestupa, mada se to retko dešavalo. U Stražarskoj kuli je 1944. objašnjeno da samo odgovorna braća treba da rešavaju takve slučajeve. Zatim su 1952. pružene biblijske smernice o preduzimanju disciplinskih mera i istaknut je glavni razlog za isključenje nepokajničkih grešnika — naime, da se sačuva čistoća skupštine.

20 U decenijama koje su sledile, pod Hristovim vođstvom je razjašnjeno kako treba postupati u slučaju ozbiljnog greha. Hrišćanske starešine su poučene da rešavaju disciplinska pitanja u skladu s Jehovinim načelima, pokazujući pri tom uravnoteženo gledište o pravdi i milosrđu. Danas jasno vidimo da postoje najmanje tri razloga za isključenje nepokajničkih prestupnika iz skupštine: (1) da se ne bi sramotilo Jehovino ime, (2) da bi se skupština zaštitila od lošeg uticaja i (3) da bi se, ukoliko je moguće, pomoglo grešniku da se pokaje.

21. U kom smislu je isključenje nepokajničkih prestupnika zaštita za Božji narod?

 21 Da li uviđaš kako isključenje nepokajničkih prestupnika štiti Hristove sledbenike? U drevnom Izraelu, prestupnici su loše uticali na narod i ponekad ih je bilo više nego onih koji su voleli Jehovu i želeli da ispravno postupaju. Usled toga, narod je mnogo puta osramotio Jehovino ime i izgubio je njegovo odobravanje (Jer. 7:23-28). Danas Jehovine sluge ne dolaze samo iz jednog naroda — to je međunarodno bratstvo koje čine duhovno zrele osobe. Oni koji uporno čine greh ne mogu ostati deo skupštine, pa ih Satana ne može koristiti kao oružje kako bi naneo još veću štetu skupštini i njenom dobrom glasu. Njihov uticaj je sveden na minimum. Zahvaljujući tome, naša organizacija ima Jehovin blagoslov. Jehova je obećao: „Nikakvo oružje načinjeno protiv tebe neće biti uspešno“ (Is. 54:17). Da li pružamo podršku starešinama koje imaju ozbiljnu odgovornost da rešavaju disciplinske slučajeve?

Slavimo onoga kome svaka porodica duguje svoje ime

22, 23. Zbog čega se divimo suvernicima koji su živeli na početku 20. veka, ali zašto im je bio potreban uravnoteženiji stav o porodičnom životu?

22 Treće područje na kom je Hristovim sledbenicima koristilo pročišćavanje tiče se braka i porodičnog života. Naše gledište o porodičnom životu se tokom godina sve više poboljšavalo. Primera radi, kad čitamo o Božjim slugama koje su živele na početku 20. veka, ne možemo a da se ne divimo njihovoj samopožrtvovanosti. Mnogo ih cenimo zbog toga što im je sveta služba bila važnija od svega. Međutim, očigledno je da im je u isto vreme nedostajala ravnoteža. U kom smislu?

23 Nije bilo neuobičajeno da zbog zaduženja u propovedanju ili putujućoj službi oženjena braća po više meseci budu odsutna od kuće. Samaštvo se ponekad preporučivalo snažnije nego što je biblijski opravdano, dok se relativno malo govorilo o tome kako izgraditi skladan i čvrst hrišćanski brak. Da li je i danas tako? Daleko od toga.

Braća koja imaju teokratska zaduženja paze da njihove porodične odgovornosti ne trpe zbog toga

24. Kako je Hrist pomogao svojim vernim slugama da imaju uravnoteženo gledište o braku i porodici?

24 Braća koja danas imaju teokratska zaduženja paze da njihove porodične odgovornosti ne trpe zbog toga. (Pročitati 1. Timoteju 5:8.) Nadalje, preko vernog i razboritog roba Hrist nam stalno pruža korisne, uravnotežene biblijske savete o braku i porodičnom životu (Ef. 3:14, 15). Na primer, 1978. godine je objavljena knjiga Porodični život učiniti srećnim. Oko 18 godina kasnije dobili smo knjigu Tajna porodične sreće. Osim toga, u Stražarskoj kuli redovno izlaze članci koji bračnim parovima pomažu da u međusobnom ophođenju primenjuju biblijska načela.

25-27. Kako se tokom godina poklanjala sve veća pažnja potrebama dece različitog uzrasta?

 25 Šta se može reći za mlade? Tokom godina, njihovim potrebama je poklanjana sve veća pažnja. Jehovina organizacija je i ranije obezbeđivala poučne i zanimljive publikacije za decu svih uzrasta, ali danas to čini u većoj meri nego ikada. Na primer, u Zlatnom veku je od 1919. do 1921. izlazila rubrika „Biblijske pouke za mlade“. Zatim je 1920. izdata brošura Bukvar zlatnog veka, a 1941. knjiga Deca. Tokom 1970-ih objavljene su knjige Slušati Velikog Učitelja, Učini svoju mladost uspešnom i Moja knjiga biblijskih priča. U časopisu Probudite se!, počela je 1982. da izlazi rubrika „Mladi pitaju“, od koje je posle nastala knjiga Mladi pitaju — praktični odgovori na njihova pitanja, koja je izdata 1989.

Deca na kongresu u Nemačkoj obradovala su se brošuri Moja biblijska školica

26 Danas imamo dva toma knjige Mladi pitaju, a pomenuta rubrika izlazi na našem veb-sajtu, jw.org. Takođe imamo knjigu Uči od Velikog Učitelja. Naš veb-sajt sadrži obilje materijala za mlade: kartice s biblijskim ličnostima, različite aktivnosti za  decu starijeg i mlađeg uzrasta, video-snimke, biblijske stripove, kao i biblijsku školicu za decu uzrasta do tri godine. Nema nimalo sumnje da Hrist voli mlade isto kao i u prvom veku, kada je uzimao decu u naručje (Mar. 10:13-16). On želi da se mladi u Božjoj organizaciji osećaju voljeno i da budu dobro zbrinuti u duhovnom pogledu.

27 Isus takođe želi da deca budu zaštićena od loših stvari. Dok ovaj nemoralni svet biva sve iskvareniji, zlostavljanje dece postalo je žalosna stvarnost. Da bi se roditeljima pomoglo da zaštite decu od te užasne opasnosti, u našim publikacijama se objavljuju korisni i konkretni saveti. *

28. (a) Na osnovu Jezekiljeve vizije o hramu, šta je uslov da služimo Jehovi kao deo njegovog naroda? (b) Šta treba uvek da činimo?

28 Zar nije divno razmišljati o tome kako Hrist pročišćava svoje sledbenike, poučavajući ih da poštuju Jehovina uzvišena moralna merila, žive po njima i budu srećni? Seti se ponovo hrama koji je Jezekilj video u viziji. Zamisli da stojiš pred visokim ulaznim vratima. Tačno je da to nije doslovni već duhovni hram. Pa ipak, da li ga doživljavamo kao stvarnost? Da bismo bili u njemu, nije dovoljno samo da idemo u Dvoranu Kraljevstva, čitamo Bibliju ili kucamo na vrata u službi. To su vidljive aktivnosti u kojima bi mogla da učestvuje i licemerna osoba, ne ulazeći u Jehovin duhovni hram. Međutim, ako činimo sve to dok istovremeno živimo po Jehovinim visokim moralnim merilima i obožavamo ga sa ispravnim motivima, može se reći da smo ušli na najsvetije mesto — u duhovni hram, gde služimo Jehovi Bogu na čist način. Uvek budimo zahvalni za tu izuzetnu čast. I dalje dajmo sve od sebe da odražavamo Jehovinu svetost tako što ćemo se držati njegovih pravednih merila!

^ odl. 2 U 2. tomu knjige Oslobođenje, koja je izdata 1932, prvi put je objašnjeno da biblijska proročanstva o povratku Božjeg naroda u domovinu imaju i savremeno ispunjenje, ali ne na onima koji su poreklom Izraelci već na duhovnom Izraelu. Ta proročanstva govore o obnovi prave religije. U Stražarskoj kuli od 1. marta 1999. objašnjeno je da je Jezekiljeva vizija o hramu jedno od tih proročanstava i da tokom poslednjih dana ima važno ispunjenje u duhovnom smislu.

^ odl. 6 Taj zavet je zabranjivao da muškarac i žena koji nisu u braku ili u srodstvu budu sami u nekoj prostoriji ukoliko vrata nisu širom otvorena. Nekoliko godina, zavet se svakodnevno čitao tokom jutarnjeg biblijskog programa u Betelu.

^ odl. 13 Zloupotreba duvana obuhvata pušenje i žvakanje duvana, kao i njegovo uzgajanje u te svrhe.

^ odl. 27 Primera radi, videti 32. poglavlje knjige Uči od Velikog Učitelja, kao i članke s naslovne strane Zaštitite svoju decu! u Probudite se! od oktobra 2007.