Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Božje Kraljevstvo vlada!

 10. POGLAVLJE

Kralj pročišćava svoj narod u duhovnom pogledu

Kralj pročišćava svoj narod u duhovnom pogledu

TEMA POGLAVLJA

Zašto i kako Isus pročišćava svoje sledbenike u duhovnom pogledu

1-3. Šta je Isus uradio kad je video da se hram skrnavi?

ISUS je duboko poštovao hram u Jerusalimu jer je znao šta to zdanje predstavlja. Hram je vekovima bio središte prave religije. Ali ta religija — obožavanje svetog Boga Jehove — mora biti neuprljana i čista. Zamisli kako se Isus osećao kad je 10. nisana 33. n. e. došao u hram i video da se skrnavi. Šta se to dešavalo? (Pročitati Mateja 21:12, 13.)

2 U hramskom dvorištu za neznabošce, pohlepni trgovci i menjači novca su iskorišćavali ljude koji su došli da prinesu žrtve Jehovi. * Isus je „isterao sve koji su prodavali i kupovali u hramu i isprevrtao stolove menjačima novca“. (Uporediti s Nemijom 13:7-9.) Javno je osudio te sebične ljude jer su od doma njegovog Oca napravili „razbojničku pećinu“. Iz toga se vidi koliko je cenio hram i ono što je hram predstavljao. Služenje njegovom Ocu moralo je ostati čisto.

3 Vekovima kasnije, nakon što je postavljen za Mesijanskog Kralja, Isus je opet očistio hram — ovog puta onaj koji obuhvata sve koji žele da služe Jehovi i imaju njegovo odobravanje. O kom hramu se radi?

„Očistiće Levijeve sinove“

4, 5. (a) Kako su Isusovi pomazani sledbenici pročišćavani od 1914. do prve polovine 1919? (b) Da li je to bio kraj pročišćavanja Božjeg naroda? Objasni.

4 Kao što smo videli u 2. poglavlju ove knjige, Isus je nakon krunisanja 1914. počeo sa svojim Ocem da pregleda duhovni hram — uređenje putem kog je Jehova omogućio ljudima da mu služe na čist način. * Prilikom tog pregledanja, Kralj je uvideo da treba pročistiti pomazane hrišćane, „Levijeve sinove“ (Mal. 3:1-3). Od 1914. do prve polovine 1919, Jehova je pročistio svoje sluge tako što je dopustio da prođu kroz različite kušnje i nevolje. Na sreću, pomazanici su iz tih vatrenih ispita izašli čistiji, željni da pruže punu podršku Mesijanskom Kralju!

 5 Da li je to bio kraj pročišćavanja Božjih slugu? Nije. Tokom poslednjih dana, Jehova je preko Mesijanskog Kralja nastavio da im pomaže da budu čisti kako bi mogli da ostanu u duhovnom hramu. U sledeća dva poglavlja, videćemo kako ih je pročistio u pogledu morala i organizaciono. Pre toga ćemo osmotriti kako je teklo duhovno pročišćavanje. Vera će nam biti još jača kad budemo videli šta je sve Isus činio — kako na očigledan tako i na manje primetan način — da bi pomogao svojim sledbenicima da budu duhovno čisti.

„Budite čisti“

6. Kako nam Jehovine zapovesti judejskim izgnanicima pomažu da razumemo šta znači biti duhovno čist?

6 Šta je duhovna čistoća? Da bismo odgovorili na to, osmotrimo šta je Jehova rekao judejskim izgnanicima koji su kasnije, u šestom veku pre n. e., napustili Vavilon. (Pročitati Isaiju 52:11.) Prvenstvena svrha njihovog povratka u Jerusalim bila je da ponovo izgrade hram i obnove pravu religiju (Jezd. 1:2-4). Jehova je želeo da njegov narod bude potpuno čist, bez ikakvih primesa vavilonske religije. Zapazi da im je dao više zapovesti: „Ne dotičite ništa nečisto“, „izađite iz njega“ i „budite čisti“. Služenje Jehovi ne sme biti uprljano krivom religijom. Šta iz toga možemo zaključiti? Biti duhovno čist znači odbaciti sva učenja i običaje krive religije.

7. Preko koga Isus pomaže svojim sledbenicima da budu duhovno čisti?

7 Kratko nakon što je počeo da vlada kao Kralj, Isus je postavio prepoznatljivog zastupnika koji će pomagati njegovim sledbenicima da budu duhovno čisti. Taj zastupnik je verni i razboriti rob (Mat. 24:45). Do 1919, kada mu je Isus poverio taj zadatak, Istraživači Biblije su se već oslobodili mnogih verskih zabluda. Ali to je bio tek početak. Preko vernog roba, Hrist je svojim sledbenicima postepeno otkrivao istinu o izvesnim praznicima i običajima kojih su se držali (Posl. 4:18). Osmotrimo neke primere.

Da li hrišćani treba da slave Božić?

8. Šta su Istraživači Biblije dugo znali o Božiću, ali šta nisu u potpunosti razumeli?

8 Istraživači Biblije su odavno znali da Božić ima paganske korene i da se Isus nije rodio 25. decembra, niti 7. januara. U Sionskoj stražarskoj kuli od decembra 1881. pisalo je: „Milioni ljudi su prešli u crkvu iz paganskih religija. Ali promena je bila samo u imenu, jer su paganski sveštenici postali hrišćanski sveštenici, a paganski praznici su dobili hrišćanska imena. Jedan od tih  praznika je Božić.“ U Stražarskoj kuli je 1883. godine, u članku „Kad je Isus rođen?“, objašnjeno da je to bilo negde početkom oktobra. * Uprkos tome, Istraživači Biblije u to vreme nisu jasno razumeli da treba da prestanu da slave taj praznik. Slavio se čak i u Betelu. Međutim, to se promenilo nakon 1926. Zašto?

9. Šta su Istraživači Biblije s vremenom uvideli?

9 Na osnovu pažljivog, temeljnog proučavanja te teme, Istraživači Biblije su razumeli da koreni Božića i običaji povezani s njim zapravo sramote Boga. U članku „Poreklo Božića“, koji je objavljen u Zlatnom veku od 14. decembra 1927, pisalo je da je to paganska proslava, u kojoj je naglasak na užicima i koja je povezana sa obožavanjem idola. U članku je jasno rečeno da Hrist nije zapovedio da se slavi njegovo rođenje. Na kraju je otvoreno objašnjeno: „Činjenica da svet, [naše nesavršeno] telo i Ðavo žele da se [Božić] slavi završni je i konačni dokaz da oni koji predano služe Jehovi ne treba da slave taj praznik.“ Sasvim je razumljivo što betelska porodica nije slavila Božić tog decembra — niti ikada više!

10. (a) Kako je u decembru 1928. dato opsežnije objašnjenje o Božiću? (Videti i okvir „ Poreklo i svrha Božića“.) (b) Kako su Božje sluge upozorene na druge praznike i proslave? (Videti okvir „ Razotkrivanje istine o drugim praznicima i proslavama“.)

10 Naredne godine, Istraživači Biblije su dobili još opsežnije pojašnjenje. Brat Ričard Barber, koji je služio u glavnom sedištu, održao je 12. decembra 1928. govor koji je emitovan na radiju. U njemu je razotkrio nečisto poreklo Božića. Kako je  Božji narod reagovao na te jasne smernice? Sećajući se vremena kad su on i njegova porodica prestali da slave Božić, brat Čarls Brandlajn je rekao: „Da li nam je bilo teško da se odreknemo te paganske proslave? Ni najmanje! [...] Bilo je to kao kad skineš blatnjavu odeću i baciš je.“ U sličnom duhu je i izjava brata Henrija Kantvela, koji je kasnije služio kao putujući nadglednik: „Bilo nam je drago što možemo da se odreknemo nečega da bismo dokazali svoju ljubav prema Jehovi.“ Hristovi verni sledbenici su bili spremni da prihvate promene i odbace proslavu koja je proistekla iz krive religije. * (Jov. 15:19; 17:14).

11. Na koji način možemo pokazati da podržavamo Mesijanskog Kralja?

11 Ti Istraživači Biblije pružili su nam odličan primer. Razmišljajući o njima, dobro je da se pitamo: ’Kako gledam na smernice vernog i razboritog roba? Da li ih sa zahvalnošću prihvatam i primenjujem?‘ Svojom poslušnošću od srca, mi pružamo podršku Mesijanskom Kralju, koji nam preko vernog roba daje duhovnu hranu u pravo vreme (Dela 16:4, 5).

Da li hrišćani treba da koriste krst?

Značka s krstom i krunom (Videti 12. i 13. odlomak)

12. Kakvo gledište o krstu su Istraživači Biblije godinama imali?

12 Istraživači Biblije su godinama smatrali da je krst prikladan simbol hrišćanstva. Naravno, nisu na njega gledali kao na predmet obožavanja, jer im je bilo jasno da je idolopoklonstvo greh (1. Kor. 10:14; 1. Jov. 5:21). U Stražarskoj kuli je još 1883.  otvoreno rečeno da je „Bogu odvratan svaki vid idolopoklonstva“. I pored toga, smatrali su da postoji prikladan način da se krst koristi. Primera radi, s ponosom su nosili značku s krstom i krunom kao znak raspoznavanja. Za njih je to značilo da će dobiti krunu života ako ostanu verni do smrti. Od 1891. krst i kruna su stajali na naslovnoj strani Stražarske kule.

13. Kako je Hristovim sledbenicima postepeno otkriveno više pojedinosti o upotrebi krsta? (Videti i okvir „ Šta smo saznali o upotrebi krsta“.)

13 Istraživači Biblije su voleli taj amblem. Međutim, početkom 1920-ih, postepeno su otkrili više o upotrebi krsta. Grant Sjuter, koji je kasnije služio u Vodećem telu, ispričao je šta je izneseno na pokrajinskom sastanku koji je 1928. održan u Detroitu, u Mičigenu: „Na tom sastanku je bilo objašnjeno da ne samo što nije potrebno nego nije ni ispravno koristiti krst i krunu kao obeležja.“ U narednih nekoliko godina, usledila su nova pojašnjenja. Bilo je očigledno da u služenju Bogu koje je duhovno čisto i neuprljano nema mesta za krst.

14. Kako je Božji narod reagovao na nova saznanja o krstu?

14 Kako je Božji narod reagovao na ta nova saznanja? Da li su nastavili da nose značku s krstom i krunom, koja im je bila toliko draga? „Lako smo prekinuli s tim kad smo shvatili šta predstavlja“, ispričala je Lila Roberts, koja je dugi niz godina služila Jehovi. Još jedna verna sestra, Ursula Serenko, izrazila je osećanja mnogih, rekavši: „Uvideli smo da je ono što smo smatrali dragim podsetnikom na smrt našeg Gospoda i naše hrišćansko predanje zapravo paganski simbol. U skladu s Poslovicama 4:18, bili smo zahvalni što nam je put još jasnije obasjan.“ Hristovi odani sledbenici nisu želeli da imaju udela u nečistim običajima krive religije.

15, 16. Čime dokazujemo da želimo da doprinesemo čistoći zemaljskog predvorja Jehovinog duhovnog hrama?

15 I mi danas imamo isti čvrst stav. Svesni smo da Hrist koristi vernog i razboritog roba da bi pomogao svojim slugama da ostanu duhovno čisti. Prema tome, kada nas taj rob putem duhovne hrane upozori da su neke proslave, običaji i verovanja uprljani krivom religijom, mi bez oklevanja postupamo u skladu s tim upozorenjem. Poput naše braće i sestara koji su živeli na početku Hristove prisutnosti, želimo da doprinesemo čistoći zemaljskog predvorja Jehovinog duhovnog hrama.

16 Tokom poslednjih dana, Hrist štiti skupštinu Jehovinog naroda i od pojedinaca koji bi je mogli uprljati u duhovnom pogledu. To uključuje događaje koji su skriveni od naših očiju. Pogledajmo o čemu se radi.

 „Odvojiće zle od pravednih“

17, 18. U poređenju o mreži, šta predočava (a) mreža, (b) ’hvatanje svakojakih riba‘, (c) skupljanje dobrih riba u posude i (d) bacanje loših riba?

17 Kralj Isus Hrist brižno motri na skupštine Božjeg naroda u celom svetu. Na način koji ne možemo potpuno razumeti, Hrist i anđeli vrše razdvajanje ljudi. Isus je to opisao u poređenju o mreži. (Pročitati Mateja 13:47-50.) Šta to poređenje znači?

Mreža predstavlja propovedanje dobre vesti u simboličnom moru čovečanstva (Videti 18. odlomak)

18 ’Bacanje mreže u more.‘ Mreža predstavlja propovedanje dobre vesti o Kraljevstvu u simboličnom moru čovečanstva. „U [mrežu] se uhvatilo svakojakih riba.“ Dobra vest privlači različite ljude. Neki preduzimaju korake da postanu pravi hrišćani, dok se mnogi drugi u početku donekle zanimaju za istinu, ali nemaju iskrenu želju da služe Jehovi. * ’Skupljanje dobrih riba u posude.‘ Ljudi dobrog srca se skupljaju u skupštine, gde služe Jehovi u skladu s njegovim čistim merilima. ’Bacanje loših riba.‘ Tokom poslednjih dana, Hrist i anđeli odvajaju „zle od pravednih“. * Tako je onima koji nemaju dovoljno ljubavi prema pravednosti — koji možda nisu spremni da napuste pogrešna verovanja i običaje — onemogućeno da uprljaju skupštine. *

19. Šta misliš o onome što Hrist čini da bi sačuvao čistoću Božjeg naroda i prave religije?

19 Zar nije lepo znati da naš Kralj Isus Hrist štiti one koji su mu povereni? I zar nije ohrabrujuće znati da on za pravu religiju — i prave Božje sluge — i danas sve čini sa istom revnošću kakvu je ispoljio u prvom veku, kad je očistio hram? Duboko smo zahvalni za sve što Hrist preduzima da bi sačuvao duhovnu čistoću Božjeg naroda i prave religije. Pružimo podršku našem Kralju i njegovom Kraljevstvu tako što ćemo se u potpunosti kloniti krive religije!

^ odl. 2 Jevreji koji su dolazili iz drugih zemalja morali su da razmene novac da bi mogli da plate godišnji hramski porez, a menjači novca su im naplaćivali veliku proviziju za razmenu u odgovarajuću valutu. Osim toga, neki ljudi su možda morali da kupe životinje da bi ih prineli na žrtvu. Po svemu sudeći, Isus je nazvao trgovce ’razbojnicima‘ jer su preskupo naplaćivali svoju robu i usluge.

^ odl. 4 Jehovin narod na zemlji služi u zemaljskom predvorju njegovog velikog duhovnog hrama.

^ odl. 8 U tom članku je ukazano da se Isus nije rodio tokom zime, jer je to „protivrečno izveštaju u kom se kaže da su pastiri boravili napolju sa svojim stadima“ (Luka 2:8).

^ odl. 10 U privatnom pismu koje je brat Frederik Franc napisao 14. novembra 1927, stajalo je: „Ove godine nećemo slaviti Božić. Betelska porodica je odlučila da prekine s tom proslavom.“ Nekoliko meseci kasnije, u pismu od 6. februara 1928, brat Franc je napisao: „Malo-pomalo, Gospod nas čisti od grešaka koje potiču iz Ðavolove vavilonske organizacije.“

^ odl. 18 Na primer, vredi zapaziti da je 2013. najveći broj objavitelja bio 7 965 954, dok je na Spomen-svečanosti bilo 19 241 252 prisutnih.

^ odl. 18 Odvajanje dobrih od loših riba nije isto što i odvajanje ovaca od jaraca (Mat. 25:31-46). Odvajanje ovaca od jaraca, to jest konačna presuda, odigraće se tokom predstojeće velike nevolje. Do tada, oni koji se mogu uporediti s lošim ribama imaju priliku da se vrate Jehovi i postanu deo skupštine (Mal. 3:7).

^ odl. 18 Loše ribe će na kraju biti bačene u simboličnu užarenu peć, što znači da im u budućnosti predstoji uništenje.