Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Božje Kraljevstvo vlada!

 3. POGLAVLJE

Jehova otkriva svoju nameru

Jehova otkriva svoju nameru

TEMA POGLAVLJA

Jehova postepeno otkriva svoju nameru, ali samo onima koji ga se boje

1, 2. Kako je Jehova otkrivao ljudima svoju nameru?

DOBRI roditelji uključuju decu u razgovore o porodičnim stvarima. Međutim, ne otkrivaju im sve već paze da to bude samo onoliko koliko ona mogu razumeti.

2 Slično tome, Jehova je ljudima postepeno otkrivao svoju nameru. Ali to je činio tek kad bi došlo pravo vreme. Osmotrimo ukratko kako je on tokom istorije otkrivao istinu o Kraljevstvu.

Zašto je Kraljevstvo potrebno?

3, 4. Da li je Jehova unapred odredio tok ljudske istorije? Objasni.

3 Mesijansko Kraljevstvo nije bilo deo Božje prvobitne namere. Zbog čega? Razlog je to što Jehova nije unapred odredio tok ljudske istorije. On je ljude stvorio sa slobodnom voljom. Njegova namera za čovečanstvo vidi se u onome što je rekao Adamu i Evi: „Rađajte se i množite se, napunite zemlju i sebi je podložite“ (Post. 1:28). Jehova je takođe očekivao da se drže njegovih merila u pogledu toga šta je dobro, a šta zlo (Post. 2:16, 17). Da su se Adam i Eva i njihovi potomci držali tih merila i bili poslušni Bogu, za ispunjenje Božje namere ne bi bilo potrebno Hristovo Kraljevstvo. Zemlja bi sada bila puna savršenih ljudi i svi oni bi verno služili Jehovi.

4 Uprkos pobuni Satane, Adama i Eve, Jehova je ostao pri svojoj nameri da zemlja bude nastanjena savršenim ljudima. Samo je promenio način na koji će je ostvariti. Njegova namera nije poput voza koji na svoje odredište može stići samo jednom prugom i može iskočiti iz šina ako se desi nešto nepredviđeno. Kad Jehova odluči da nešto učini, nema te sile koja može osujetiti njegovu nameru. (Pročitati Isaiju 55:11.) Ako se, slikovito govoreći, nešto ispreči na jednom koloseku, Jehova će koristiti drugi * (Izl. 3:14, 15). Kad smatra  da je pravo vreme za to, on otkriva svojim vernim slugama novi način za ostvarenje svoje namere.

5. Šta je Jehova učinio odmah nakon pobune u Edenu?

5 Odmah nakon pobune u Edenu, Jehova je odlučio da uspostavi Kraljevstvo (Mat. 25:34). U tom mračnom periodu ljudske istorije, otkrio je šta će učiniti da bi ljudima vratio savršenstvo i popravio štetu nastalu usled Sataninog neuspelog pokušaja da se domogne vlasti (Post. 3:14-19). Pa ipak, Jehova nije odjednom obelodanio sve pojedinosti o Kraljevstvu.

Jehova počinje da otkriva istinu o Kraljevstvu

6. Šta je Jehova obećao, a šta nije otkrio?

6 Već u prvom proročanstvu, Jehova je obećao da će doći „potomstvo“ * koje će zdrobiti glavu zmiji. (Pročitati Postanak 3:15.) Međutim, u to vreme nije bilo otkriveno ko predstavlja potomstvo žene, a ko potomstvo zmije. Prošlo je oko 2 000 godina dok Jehova nije otkrio više o tome. *

7. Zašto je Avraham izabran za praoca obećanog potomka i šta učimo iz toga?

7 S vremenom, Jehova je odlučio da će obećani potomak doći iz Avrahamove loze. Avraham je bio izabran zato što je „poslušao [Jehovin] glas“ (Post. 22:18). Tu nalazimo ključnu pouku — Bog otkriva svoju nameru samo onima koji osećaju strahopoštovanje prema njemu. (Pročitati Psalam 25:14.)

8, 9. Koje je pojedinosti o obećanom potomku Jehova otkrio Avrahamu i Jakovu?

8 Kad je preko anđela razgovarao sa svojim prijateljem Avrahamom, Jehova je prvi put otkrio važnu činjenicu — obećani potomak će biti čovek (Post. 22:15-17; Jak. 2:23). Ali kako će taj čovek zdrobiti glavu zmiji? Ko je zmija? Odgovori na ta pitanja usledili su kasnije.

9 Jehova je odredio da obećani potomak dođe preko Avrahamovog unuka Jakova, čoveka koji je ispoljio izuzetnu veru (Post. 28:13-22). Bog je kasnije nadahnuo Jakova da obznani da će obećani potomak poteći od njegovog sina Jude. Jakov je prorekao da će taj Judin potomak dobiti „žezlo“, to jest palicu koja je simbol kraljevske vlasti i da će se njemu „pokoravati narodi“ (Post. 49:1, 10). Time je Jehova nagovestio da će taj potomak vladati kao kralj.

10, 11. Zašto je Jehova otkrio svoju nameru Davidu i Danilu?

10 Oko 650 godina posle Judinog doba, Jehova je nove pojedinosti otkrio kralju Davidu, koji je bio iz Judine loze. Za Davida je rekao da je čovek „po njegovom srcu“ (1. Sam. 13:14; 17:12; Dela 13:22). Zbog Davidovog dubokog poštovanja prema njemu, Jehova je sklopio savez s njim i obećao mu da će jedan od njegovih potomaka vladati zauvek (2. Sam. 7:8, 12-16).

 11 Oko 500 godina kasnije, Jehova je preko proroka Danila otkrio tačnu godinu kada će se Pomazanik, to jest Mesija, pojaviti na zemlji (Dan. 9:25). Zbog toga što je duboko poštovao Jehovu i postojano mu služio, Danilo je bio „miljenik Božji“ (Dan. 6:16; 9:22, 23).

12. Šta je Danilu rečeno da uradi i zašto?

12 Premda je Jehova preko vernih proroka kao što je Danilo otkrio mnogo toga o Mesiji, još nije bilo vreme da njegove sluge razumeju značaj svega što su zapisali pod nadahnućem. Primera radi, nakon što je imao viziju o uspostavi Božjeg Kraljevstva, Danilu je rečeno da zapečati proročanstvo dok ne dođe vreme koje je Jehova odredio. Tada će se ’pravo znanje umnožiti‘ (Dan. 12:4).

Jehova je nadahnuo Danila i druge verne sluge da zabeleže pojedinosti o Mesijanskom Kraljevstvu

Isus rasvetljava Božju nameru

13. (a) Ko je obećani potomak? (b) Kako je Isus rasvetlio proročanstvo iz Postanka 3:15?

13 Jehova je jasno pokazao da je Isus obećani potomak iz Davidove loze, koji će vladati kao Kralj (Luka 1:30-33; 3:21, 22). Početak Isusove službe bio je poput izlaska sunca jer je on rasvetlio ljudima Božju nameru (Mat. 4:13-17). Primera radi, Isus je otklonio svaku sumnju u pogledu toga ko je „zmija“ iz Postanka 3:14, 15 kad je razotkrio da je Ðavo „ubica“ i „otac laži“ (Jov. 8:44). Otkrivenje koje je Isus dao Jovanu pokazuje da je „prazmija“ zapravo „Ðavo i Satana“. * (Pročitati Otkrivenje 1:1; 12:9.) Isus je tu otkrio kako će on, kao obećani potomak, na kraju ispuniti proročanstvo iz Edena i uništiti Satanu (Otkr. 20:7-10).

14-16. Da li su u prvom veku učenici razumeli sve čemu ih je Isus poučavao? Objasni.

14 Kao što smo videli u prvom poglavlju ove knjige, Isus je često govorio o Kraljevstvu. Međutim, nije uvek otkrivao sve što su njegovi učenici želeli da znaju. Čak i kad je navodio konkretne pojedinosti, njegovi sledbenici su mnogo kasnije — ponekad nakon više vekova — potpuno razumeli značenje onoga čemu ih je poučavao. Osmotrimo neke primere.

15 Isus je 33. n. e. rekao da će njegovi suvladari u Božjem Kraljevstvu biti izabrani sa zemlje i uskrsnuti na nebo kao duhovna bića. Ali njegovi učenici to u prvi mah nisu razumeli (Dan. 7:18; Jov. 14:2-5). Iste godine, Isus je ispričao poređenja u kojima je ukazao na to da će od njegovog uznesenja na nebo do uspostave Kraljevstva proteći mnogo vremena (Mat. 25:14, 19; Luka 19:11, 12). Učenici nisu shvatili tu važnu pouku i pitali su ga nakon  što je uskrsnuo: „Hoćeš li u ovo vreme Izraelu obnoviti kraljevstvo?“ Međutim, Isus im tada nije dao dodatna objašnjenja (Dela 1:6, 7). Ranije je govorio o tome da će postojati i „druge ovce“, koje neće biti deo ’malog stada‘ njegovih suvladara (Jov. 10:16; Luka 12:32). Hristovi sledbenici su ispravno razumeli ko sačinjava te grupe tek godinama nakon uspostave Kraljevstva 1914.

16 Bilo je mnogo toga što je Isus mogao reći svojim učenicima dok je bio s njima na zemlji, ali znao je da još nisu u stanju da to nose (Jov. 16:12). Nema sumnje da je u prvom veku otkriveno mnogo o Kraljevstvu. Međutim, još nije bilo vreme da se to ’znanje umnoži‘.

Pravo znanje se umnožava u ’vremenu kraja‘

17. (a) Šta moramo raditi da bismo razumeli istinu o Kraljevstvu? (b) Šta nam je još potrebno?

17 Jehova je rekao proroku Danilu da će tokom ’vremena kraja mnogi pretraživati‘ i da će se „pravo znanje“ o Božjoj nameri umnožiti (Dan. 12:4). Oni koji žele to znanje moraju se potruditi da ga steknu. Prema jednom biblijskom leksikonu, hebrejski glagol „pretraživati“ može nositi misao o pomnom i detaljnom proučavanju neke knjige. Međutim, koliko god temeljno istraživali Bibliju, bez Jehovine pomoći ne možemo ispravno razumeti istinu o Kraljevstvu. (Pročitati Mateja 13:11.)

18. Kako oni koji se boje Jehove ispoljavaju veru i poniznost?

18 U vremenu kraja Jehova i dalje postepeno otkriva istinu o Kraljevstvu, što je činio i u decenijama koje su prethodile 1914. Kao što ćemo videti u 4. i 5. poglavlju ove knjige, Jehovine sluge su  tokom proteklog veka u više navrata morale da menjaju svoje razumevanje nekih pojedinosti o Kraljevstvu. Da li to znači da nemaju Jehovinu podršku? Baš naprotiv! On je uvek uz njih, jer oni koji se boje Jehove ispoljavaju dve osobine koje on voli — veru i poniznost (Jevr. 11:6; Jak. 4:6). Jehovine sluge veruju da će se sva obećanja iz Božje Reči obistiniti. Njihova poniznost dolazi do izražaja kad priznaju da nisu dobro razumeli kako će se ta obećanja ispuniti. Taj ponizan stav se ogleda u rečima zapisanim u Stražarskoj kuli od 1. marta 1925: „Svesni smo da Gospod sam tumači svoje objave, da će protumačiti svoju Reč svom narodu na najbolji način i u pravo vreme.“

„Gospod [...] će protumačiti svoju Reč svom narodu na najbolji način i u pravo vreme“

19. Šta Jehova omogućava svojim slugama i zašto?

19 Kad je 1914. Kraljevstvo počelo da vlada, Božji narod je samo delimično razumeo kako će se proročanstva o Kraljevstvu ispuniti (1. Kor. 13:9, 10, 12). U želji da što pre vidimo ispunjenje Božjih obećanja, ponekad smo donosili pogrešne zaključke. Kako su godine prolazile, pokazalo se koliko su istinite reči iz prethodno citirane Stražarske kule. U tom članku je pisalo: „Izgleda da je najbolje držati se pravila da se proročanstvo može razumeti tek nakon što se ispuni ili u vreme ispunjenja.“ Sada smo duboko u vremenu kraja i mnoga proročanstva o Kraljevstvu su se ispunila ili se upravo ispunjavaju. Jehova svojim slugama omogućava da bolje razumeju njegovu nameru, jer ceni njihovu poniznost i spremnost da prihvate ispravku. Nema sumnje da se pravo znanje sve više umnožava!

 Pojašnjenja kao ispit vere

20, 21. Kako su hrišćani u prvom veku reagovali na poboljšanja u razumevanju istine?

20 Kad nam Jehova otkrije nešto novo što se tiče razumevanja istine, do izražaja dolazi šta nam je u srcu. Da li će nas vera i poniznost pokrenuti da prihvatimo izmene? S takvim ispitom vere su se suočili hrišćani koji su živeli sredinom prvog veka. Zamisli da živiš u to vreme i da si hrišćanin jevrejskog porekla. Duboko poštuješ Mojsijev zakon i ponosan si na tradiciju svog naroda. Sad od apostola Pavla stižu nadahnute poslanice u kojima stoji da Zakon više nije na snazi i da Božji izabrani narod više nisu Izraelci već duhovni Izrael, u kom ima i Judejaca i pripadnika drugih naroda (Rimlj. 10:12; 11:17-24; Gal. 6:15, 16; Kol. 2:13, 14). Kako bi reagovao na to?

21 Ponizni hrišćani su prihvatili ono što je rečeno u Pavlovim poslanicama i Jehova ih je blagoslovio porastom (Dela 13:48). Drugi su negodovali zbog tih izmena i želeli su da ostanu pri svom razumevanju (Gal. 5:7-12). Ali bilo je neophodno da promene svoje gledište kako ne bi izgubili priliku da budu Hristovi suvladari (2. Petr. 2:1).

22. Kako gledaš na pojašnjenja u razumevanju Božje namere?

22 Tokom nedavnih decenija, Jehova nam je pomogao da bolje razumemo pojedinosti o Kraljevstvu. Na primer, omogućio nam je da jasnije shvatimo kada će podanici Kraljevstva biti razdvojeni od onih koji odbijaju istinu, kao što se ovce razdvajaju od jaraca. Takođe smo saznali kada će biti sakupljeno svih 144 000 pomazanika, šta znače Isusova poređenja o Kraljevstvu i kada će poslednji pomazanici biti uskrsnuti u život na nebu. * Kako reaguješ na ta pojašnjenja? Da li ti jačaju veru? Da li u njima vidiš dokaz da Jehova i dalje poučava svoj ponizan narod? Ova knjiga će ti ojačati uverenje da Jehova postepeno otkriva svoju nameru onima koji ga se boje.

^ odl. 4 Božje ime je na hebrejskom jeziku jedan oblik glagola koji znači „postati“. Jehovino ime ukazuje na to da on uvek ispunjava svoja obećanja. Videti okvir „Značenje Božjeg imena“, na 43. strani.

^ odl. 6 Hebrejska reč koja je u Postanku 3:15 prevedena kao „potomstvo“, u izvornom tekstu je u jednini i može se prevesti i kao „potomak“.

^ odl. 6 Nama danas to možda izgleda kao predugačak period, ali treba imati u vidu da je u dalekoj prošlosti ljudski životni vek bio mnogo duži. Od Adama do Avrahama bile su samo četiri generacije čiji se život preklapao. Adamov život se preklapao sa životom Nojevog oca Lameha. Lamehov život se preklapao sa životom Nojevog sina Sima. Simov život se preklapao sa Avrahamovim (Post. 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7).

^ odl. 13 Kada se njime ukazuje na Ðavola, izraz „Satana“ se u izvornom tekstu hebrejskog dela Svetog pisma pojavljuje 18 puta. Međutim, isti izraz se u grčkom delu pojavljuje više od 30 puta. Sasvim je na mestu što se u hebrejskom delu Satana ne ističe već je najveća pažnja poklonjena Mesiji. Kada je Mesija došao na zemlju, u potpunosti je razotkrio Satanu, što je zabeleženo u grčkom delu Svetog pisma.

^ odl. 22 Više informacija o nekim od tih pojašnjenja nalazi se u sledećim izdanjima Stražarske kule: 15. oktobar 1995, strane 23-28; 15. januar 2008, strane 20-24; 15. jul 2008, strane 17-21; 15. jul 2013, strane 9-14.