Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pismo Vodećeg tela

Pismo Vodećeg tela

Svima vama koji volite Jehovu:

„Upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi“, rekao je Isus (Jovan 8:32). Koliko su samo ohrabrujuće ove reči! Zaista je moguće upoznati istinu čak i u ovim izuzetno teškim „poslednjim danima“ kada na svakom koraku ima laži i prevare (2. Timoteju 3:1). Da li se sećaš trenutka kada si shvatio da je ono što se nalazi u Božjoj Reči zaista istina? To je sigurno bio neverovatan osećaj!

Međutim, kao što je važno da dobro upoznamo istinu i da je redovno prenosimo drugima, tako je važno i da se mi lično ponašamo u skladu sa njom. Da bismo uspeli u tome, neophodno je da se održimo u Božjoj ljubavi. Šta to znači? Ono što je Isus rekao poslednje večeri svog života na zemlji daje odgovor na ovo pitanje. Svojim vernim apostolima je rekao: „Ako se držite mojih zapovesti, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što sam se ja držao Očevih zapovesti i ostajem u njegovoj ljubavi“ (Jovan 15:10).

Zapazi da je Isus ostao pod okriljem Božje ljubavi zahvaljujući tome što se držao Očevih zapovesti. Isto važi i za nas danas. Da bismo se održali u Božjoj ljubavi, svakog dana moramo živeti u skladu sa istinom. Te iste večeri Isus je rekao: „Ako to znate, srećni ste ako tako i činite“ (Jovan 13:17).

Iskreno se nadamo da će ti ova knjiga pomoći da živiš u skladu sa istinom i da se tako održiš ’u Božjoj ljubavi nadajući se večnom životu‘ (Judina 21).

Vodeće telo Jehovinih svedoka