Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

„Održite se u Božjoj ljubavi“

 11. POGLAVLJE

„Brak neka bude častan“

„Brak neka bude častan“

„Raduj se sa ženom mladosti svoje“ (POSLOVICE 5:18)

1, 2. Koja ćemo pitanja razmotriti i zašto?

JESI li oženjen ili udata? Ako jesi, imaš li srećan brak ili se suočavaš sa ozbiljnim problemima u braku? Da li ste se ti i tvoj bračni drug toliko udaljili jedno od drugoga da je vaš zajednički život postao nešto što se jedva podnosi? Ako je tako, verovatno ti je žao što u tvom braku nema topline i privrženosti kakve je nekada bilo. Kao pravi hrišćanin, sigurno želiš da tvoj brak bude na čast Jehovi, Bogu koga voliš. Zato je razumljivo što te tvoja trenutna situacija možda brine i stvara ti bol u srcu. Ali ipak nemoj zaključiti da je tvoja situacija beznadežna.

2 Danas među Božjim slugama ima bračnih parova koji su sada srećni premda je njihov brak nekada jedva opstajao. Oni su našli načina da učvrste svoj brak. I ti možeš uspeti u tome. Kako?

PRIBLIŽI SE BOGU I SVOM BRAČNOM DRUGU

3, 4. Zašto se može reći da će se bračni drugovi približiti jedno drugom ukoliko se približe Bogu? Navedi primer.

3 Ti i tvoj bračni drug bićete bliži jedno drugom ukoliko se oboje trudite da se približite Bogu. Zašto to kažemo? Pogledajmo sledeće poređenje: Zamisli planinu koja se od širokog podnožja do vrha sve više sužava. Muškarac se nalazi u podnožju na jednoj strani planine, a žena u podnožju na suprotnoj strani planine. Oboje počinju da se uspinju. Dok su  još uvek blizu podnožja, razdaljina među njima je prilično velika. Ali kako se približavaju vrhu planine, razdaljina među njima se polako smanjuje. Da li shvataš koju ohrabrujuću poruku sadrži ovo poređenje?

4 Trud koji ulažeš da bi u potpunosti služio Jehovi može se uporediti sa trudom koji je potreban da bi se popeo na jednu planinu. Pošto voliš Jehovu, ti se već dosta trudiš da se slikovito rečeno popneš na planinu. Međutim, ako ste se ti i tvoj bračni drug udaljili jedno od drugog, možda se penjete suprotnim stranama te planine. Ali šta se dešava dok produžavate da se penjete? Tačno je da ste u početku međusobno dosta udaljeni. Ipak, što se više  trudite da se približite Bogu, to jest da se popnete na veću visinu, to ćete biti bliži jedno drugom. Zaista se može reći da je osnovni način da se približiš svom bračnom drugu prvenstveno u tome da se približiš Bogu. Ali kako to možeš postići?

Svoj brak možete učvrstiti ako primenjujete znanje koje ste stekli proučavajući Bibliju

5. (a) Koji je jedan od načina da se približimo Jehovi i svom bračnom drugu? (b) Kako Jehova gleda na brak?

5 Jedan od važnih načina da se, slikovito govoreći, penjete uz planinu, jeste da ti i tvoj bračni drug obratite pažnju na savete o braku koji se nalaze u Božjoj Reči (Psalam 25:4; Isaija 48:17, 18). Pogledajmo zato kakav je specifičan savet dao apostol Pavle. On je rekao: „Brak neka bude častan kod svih“ (Jevrejima 13:4). Šta to znači? Kada se kaže da je nešto „časno“, onda to znači da je dostojno poštovanja i da se ceni. Jehova upravo tako gleda na brak — on veoma ceni to uređenje.

MOTIVACIJA — ISKRENA LJUBAV PREMA JEHOVI

6. Šta pokazuje kontekst Pavlovog saveta o braku i zašto je važno da to ne izgubimo iz vida?

6 Naravno, kao Božje sluge, i ti i tvoj bračni drug već znate da je brak pred Bogom veoma važan, čak svet. Sam Jehova je osnovao bračno uređenje. (Pročitati Mateja 19:4-6.) Međutim, ako trenutno imaš problema u braku, saznanje da brak treba da bude častan, možda tebi i tvom bračnom drugu nije dovoljna motivacija da se jedno prema drugom ophodite s ljubavlju i poštovanjem. Šta će te onda podstaći da tako postupaš? Zapazi kako je apostol Pavle formulisao savet o časnom braku. Kontekst pokazuje da je Pavlov savet o braku deo čitavog niza saveta i podstreka (Jevrejima 13:1-5). On nije rekao „brak je častan“, već je rekao „brak neka bude častan“. Nije izneo samo neko zapažanje, već je uputio jedan podstrek svojim čitaocima. Ako ne izgubiš iz vida tu  razliku, moći ćeš da pronađeš dodatnu motivaciju da obnoviš poštovanje prema svom bračnom drugu. Zašto to možemo reći?

7. (a) Koje biblijske zapovesti izvršavamo i zašto? (b) Do čega dovodi poslušnost?

7 Razmisli na trenutak kako gledaš na druge biblijske zapovesti, kao što je recimo zapovest da stvaramo učenike ili da se sastajemo kako bismo slavili Boga (Matej 28:19; Jevrejima 10:24, 25). Mora se priznati da ponekad nije lako izvršavati te zapovesti. Ljudi kojima propovedaš možda negativno reaguju, ili te posao toliko iscrpljuje da ti je teško da dolaziš na sastanke. Pa ipak, ti i dalje propovedaš dobru vest o Božjem Kraljevstvu i dolaziš na sastanke. Niko te ne može zaustaviti, čak ni Satana! A zašto? Zato što te iskrena ljubav prema Jehovi podstiče da izvršavaš njegove zapovesti (1. Jovanova 5:3). Do čega to dovodi? Učestvovanje u delu propovedanja i posećivanje sastanaka pruža ti unutrašnji mir i radost jer znaš da vršiš Božju volju. I upravo ta osećanja ti daju novu snagu (Nemija 8:10). Šta možeš naučiti iz toga?

8, 9. (a) Šta te može podstaći da poslušaš savete što se tiče braka i zašto? (b) Koje dve tačke ćemo razmatrati?

8 Baš kao što te duboka ljubav prema Bogu podstiče da izvršavaš zapovesti da propovedaš i odlaziš na sastanke uprkos preprekama, tako te ljubav prema Jehovi može podstaći da poslušaš biblijski savet i podsticaj da tvoj ’brak bude častan‘, čak i kada se čini da je to teško (Jevrejima 13:4; Psalam 18:29; Propovednik 5:4). Osim toga, kao što te Jehova bogato blagosilja kada se trudiš da učestvuješ u delu propovedanja i da odlaziš na sastanke, isto tako će te nagraditi kada vidi da se trudiš da tvoj brak bude častan (1. Solunjanima 1:3; Jevrejima 6:10).

 9 Šta onda možeš učiniti da tvoj brak bude častan? Nemoj da radiš ono što može uništiti tvoj brak. Osim toga, preduzmi korake kojima ćeš učvrstiti svoj brak.

NEMOJ DA GOVORIŠ I RADIŠ ONO ŠTO OBEŠČAŠĆUJE BRAK

10, 11. (a) Kakvo ponašanje ugrožava brak? (b) O čemu treba da razgovaramo sa svojim bračnim drugom?

10 Jedna udata hrišćanka je pre izvesnog vremena izjavila: „Molila sam se Jehovi da mi da snage da izdržim.“ Šta da izdrži? Rekla je sledeće: „Muž me je tukao rečima. Moje modrice se nisu videle, ali njegovi stalni zajedljivi komentari, kao na primer: ’Samo me zamaraš!‘ i ’Nisi ni za šta!‘, ostavljali su ožiljke na mom srcu.“ Ova žena je iznela na videlo jedan ozbiljan problem koji se može pojaviti u braku — uvrede i pogrdne reči.

11 Kako je samo žalosno kada u porodici Jehovinih svedoka bračni drugovi upućuju jedno drugom grube reči koje stvaraju teško zalečive rane! Ako se u jednom braku koriste uvredljive reči, očigledno je da takav brak nije častan. Kakva je situacija u tvom braku u tom pogledu? Jedan od načina da to saznaš jeste da ponizno pitaš svog bračnog druga kako tvoje reči utiču na njega. Ukoliko tvoj bračni drug smatra da mu tvoje reči veoma često stvaraju emocionalni bol, moraš biti spreman da se u tom pogledu popraviš (Galatima 5:15; pročitati Efešanima 4:31).

12. Zašto Bog može smatrati bezvrednim ono što neko čini za njega?

12 Nikada nemoj izgubiti iz vida da način na koji razgovaraš sa svojim bračnim drugom utiče na tvoj odnos s Jehovom. U Bibliji piše: „Ako neko misli da je pobožan, a ne obuzdava svoj jezik, nego obmanjuje  svoje srce, njegovo obožavanje je uzaludno“ (Jakovljeva 1:26). Ako služiš Jehovi, onda moraš da paziš šta govoriš jer to neminovno utiče na to kako Jehova procenjuje ono što činiš za njega. Biblija ne podupire mišljenje da nije bitno šta se u nečijem domu dešava sve dok ta osoba tvrdi da služi Bogu. Nemoj se zavaravati. To je veoma ozbiljna stvar. (Pročitati 1. Petrovu 3:7.) Možda si sposoban i revan, ali ako namerno vređaš svog bračnog druga zajedljivim rečima, pokazuješ nepoštovanje prema bračnom uređenju i Bog može smatrati bezvrednim ono što činiš za njega.

13. Kako bračni drugovi mogu naneti bol jedno drugom?

13 Bračni drugovi treba da vode računa da ne povređuju jedno drugo na indirektan način. Pogledajmo dva primera: Samohrana majka često razgovara preko telefona sa oženjenim bratom iz skupštine tražeći od njega savet i ti razgovori prilično dugo traju. Ili pak brat koji nije oženjen svake nedelje provodi dosta vremena u službi propovedanja sa udatom sestrom. U ovim primerima osobe koje su u braku možda imaju najbolje namere, ali kako njihovo ponašanje utiče na njihovog bračnog druga? Jedna žena koja je bila u takvoj situaciji rekla je: „Teško mi pada to što moj muž posvećuje toliko vremena i pažnje drugoj sestri iz skupštine. Osećam se manje vrednom.“

14. (a) Koja bračna obaveza je istaknuta u Postanku 2:24? (b) Šta treba da se pitamo?

14 Sasvim je razumljivo što se ova žena i drugi koji se nalaze u sličnoj situaciji osećaju povređeno. Njihov bračni drug zanemaruje osnovni savet koji je Bog dao o braku, naime: „Zato će čovek ostaviti svog oca i svoju majku i prionuće uz svoju ženu“ (Postanak 2:24). Naravno, oni koji su stupili u brak i dalje poštuju svoje roditelje. Međutim, Bog je nameravao da oni prvenstveno budu usmereni na svog bračnog  druga. Slično tome, hrišćani zaista vole suvernike, ali pažnju treba da poklanjaju prvenstveno svom bračnom drugu. Prema tome, kada hrišćani koji su u braku provode dosta vremena sa suvernicima ili postaju previše prisni s njima, naročito ako je reč o osobama suprotnog pola, unose veliku napetost u svoj brak. Da li možda zbog toga ima nesloge u tvom  braku? Zapitaj se: ’Da li svom bračnom drugu zaista poklanjam vreme, pažnju i naklonost koji mu s pravom pripadaju?‘

15. Prema onome što stoji u Mateju 5:28, zašto hrišćani koji su u braku ne bi smeli poklanjati preveliku pažnju drugim osobama suprotnog pola?

15 Osim toga, hrišćani koji su u braku i koji poklanjaju preveliku pažnju osobi suprotnog pola koja nije njihov bračni drug, dovode sebe u opasnu situaciju. Nažalost, neki hrišćani koji su u braku zaljubili su se u osobu s kojom su bili preterano bliski (Matej 5:28). To je vodilo do postupaka kojima su još više obeščastili bračno uređenje. Pogledajmo šta je o tome rekao apostol Pavle.

„BRAČNA POSTELJA NEKA BUDE NEOKALJANA“

16. Koji je savet dao apostol Pavle što se tiče braka?

16 Odmah nakon što je rekao da brak treba da bude častan, apostol Pavle je dodao sledeće upozorenje: „Bračna postelja neka bude neokaljana, jer će Bog suditi bludnicima i preljubnicima“ (Jevrejima 13:4). Pavle je izrazom „bračna postelja“ ukazao na polne odnose. Takvi odnosi su dozvoljeni samo unutar bračne zajednice i jedino tako mogu biti ’neokaljani‘, to jest u moralnom smislu čisti. Zato Božje sluge uvažavaju nadahnute reči: „Raduj se sa ženom mladosti svoje“ (Poslovice 5:18).

17. (a) Zašto za prave hrišćane nije bitno gledište ovog sveta o preljubi? (b) Kako se možemo ugledati na Jova?

17 Oni koji imaju polne odnose s nekim ko nije njihov bračni drug pokazuju veliko nepoštovanje prema Božjim moralnim zakonima. Tačno je da danas mnogi smatraju da je preljuba nešto sasvim normalno. Ali to šta drugi misle o preljubi ne treba da utiče na Božje sluge. Oni shvataju da će na kraju „Bog suditi bludnicima i preljubnicima“, a ne ljudi (Jevrejima 10:31; 12:29). Zato se pravi hrišćani drže  Jehovinog gledišta o tome. (Pročitati Rimljanima 12:9.) Seti se da je patrijarh Jov rekao: „Savez sam sklopio sa očima svojim“ (Jov 31:1). Prema tome, da ne bi napravili nijedan korak koji može voditi do preljube, pravi hrišćani obuzdavaju svoje oči i nikada ne gledaju s čežnjom osobu suprotnog pola koja nije njihov bračni drug. (Videti dodatak, temu „Biblijsko gledište o razvodu braka i razdvajanju“.)

18. (a) Koliko je preljuba ozbiljan greh pred Jehovom? (b) Koje sličnosti postoje između preljube i idolopoklonstva?

18 Koliko je preljuba ozbiljan greh pred Jehovom? Mojsijev zakon nam pomaže da shvatimo šta Jehova misli o tome. U Izraelu su preljuba i idolopoklonstvo bili prestupi koji su povlačili za sobom smrtnu kaznu (Levitska 20:2, 10). Vidiš li sličnost između preljube i idolopoklonstva? Izraelac koji se klanjao idolima kršio je svoj savez s Jehovom. Slično tome, Izraelac koji je činio preljubu kršio je savez koji je sklopio sa svojom ženom. I u jednom i u drugom slučaju radilo se o neverstvu (Izlazak 19:5, 6; Ponovljeni zakoni 5:9; pročitati Malahiju 2:14). Dakle, obojica su bili krivi pred Jehovom, koji je u svemu veran i pouzdan (Psalam 33:4).

19. Šta može pomoći nekome da čvrsto reši da ne počini preljubu i zašto?

19 Naravno, hrišćani nisu pod Mojsijevim zakonom. Pa ipak, činjenica da je u drevnom Izraelu preljuba smatrana velikim grehom može pomoći pravim hrišćanima da čvrsto reše da ne učine takav greh. Zašto to možemo reći? Pogledajmo sledeće poređenje: Da li bi ikada ušao u crkvu, kleknuo na kolena i molio se pred nekom ikonom? ’Nikada ne bih tako nešto uradio‘, reći ćeš. A da li bi to uradio ako bi ti neko ponudio veliku svotu novca? ’Ni za šta na svetu!‘, odgovorićeš. Zaista se može reći da je pravim hrišćanima odvratna i sama pomisao da iznevere  Jehovu klanjajući se nekom idolu. Na sličan način, pravim hrišćanima treba da bude odvratna i sama pomisao na to da učine preljubu i tako iznevere svog Boga, Jehovu, kao i svog bračnog druga — šta god da ih navodi na taj greh (Psalam 51:1, 4; Kološanima 3:5). Nikada ne bismo smeli da učinimo nešto čime bismo obradovali Satanu, uvredili Jehovu i obeščastili sveto bračno uređenje.

KAKO UČVRSTITI BRAK

20. Šta se dogodilo u nekim brakovima? Navedi primer.

20 Šta još možeš preduzeti da bi obnovio poštovanje prema svom bračnom drugu, osim što ne činiš ono što obeščašćuje brak? Da bi odgovorio na to pitanje, zamisli da je brak poput jedne kuće. Zatim zamisli da su ljubazne reči, znaci pažnje i drugi izrazi poštovanja poput ukrasnih predmeta koji ulepšavaju kuću. Ako ste bliski, vaš brak podseća na kuću ukrašenu lepim predmetima koji joj daju boju i toplinu. Ali ako nema privrženosti, ta dekoracija postepeno nestaje i vaš brak postaje sumoran kao kuća u kojoj nema nikakvih ukrasa. Tvoja želja da poslušaš Božju zapovest da ’brak bude častan‘, motivisaće te da popraviš situaciju. Na kraju krajeva, nešto što je dragoceno sigurno vredi popraviti ili obnoviti. Kako to možeš učiniti? Božja Reč kaže: „Mudrošću se gradi dom i razboritošću se utvrđuje. I znanje puni sobe raznim vrednim stvarima, dragocenim i lepim“ (Poslovice 24:3, 4). Pogledajmo kako se ove reči mogu primeniti na brak.

21. Kako se postepeno može učvrstiti brak? (Videti i okvir „ Kako da učvrstim svoj brak?“)

21 ’Vredne stvari‘ koje čine jedan srećan dom jesu osobine kao na primer iskrena ljubav, strah pred Bogom i čvrsta vera (Poslovice 15:16, 17; 1. Petrova 1:7). Na njima se zasniva čvrst brak. Ali da li si u  spomenutoj poslovici zapazio šta puni sobe vrednim stvarima? To je „znanje“. Kada se biblijsko znanje primenjuje, ono ima moć da menja način razmišljanja ljudi i da ih podstakne da obnove međusobnu ljubav (Rimljanima 12:2; Filipljanima 1:9). Zato kad god ti i tvoj bračni drug sedite zajedno i u miru razmatrate neki biblijski stih, recimo dnevni citat, ili neki članak iz Stražarske kule ili Probudite se! koji se temelji na Bibliji i govori o braku, to je kao da razmišljate o nekom divnom ukrasu kojim ćete ulepšati svoj dom. Kad vas ljubav prema Jehovi podstakne da u svom braku primenjujete savete koje ste zajedno razmatrali, tada taj ukras, slikovito govoreći, unosite u svoje „sobe“. To će vratiti nešto boje i topline koje je nekada bilo u vašem braku.

22. Šta će nam doneti duboko osećanje zadovoljstva?

22 Mora se priznati da treba dosta vremena i truda da se jedna po jedna lepa stvar vrati na svoje mesto. Pa ipak, ako nastojiš da daš svoj doprinos tome, imaćeš duboko osećanje zadovoljstva koje proističe iz saznanja da slušaš biblijsku zapovest: „Prednjačite u iskazivanju poštovanja jedni drugima“ (Rimljanima 12:10; Psalam 147:11). I što je najvažnije, ako se budeš iskreno trudio da tvoj brak bude častan, ostaćeš pod okriljem Božje ljubavi.