Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

„Održite se u Božjoj ljubavi“

Saveti izneti u ovoj knjizi mogu nam pomoći da primenjujemo biblijska načela u svom životu i da se tako održimo u Božjoj ljubavi.

Pismo Vodećeg tela

Vodeće telo Jehovinih svedoka podstiče sve koji vole Jehovu da se ugledaju na Isusa, koji je ostao pod okriljem ljubavi svog Oca.

PRVO POGLAVLJE

Šta „ljubav prema Bogu znači“?

U Bibliji se jednom jednostavnom rečenicom objašnjava kako možemo pokazati da volimo Boga.

DRUGO POGLAVLJE

Kako sačuvati čistu savest?

Da li je moguće imati čistu savest koja nije čista u Božjim očima?

TREĆE POGLAVLJE

Volimo one koje Bog voli

Jehova je veoma izbirljiv što se tiče prijatelja i dobro je da se ugledamo na njega.

ČETVRTO POGLAVLJE

Zašto poštovati autoritet?

U Svetom pismu se navode tri životna područja na kojima Bog očekuje od nas da poštujemo tuđi autoritet.

PETO POGLAVLJE

Kako ostati odvojen od sveta?

U Božjoj Reči se navodi pet načina kako možemo biti odvojeni od sveta.

ŠESTO POGLAVLJE

Kako izabrati dobru i primerenu zabavu?

Tri pitanja nam mogu pomoći da donesemo dobru odluku kada je reč o izboru zabave.

SEDMO POGLAVLJE

Da li ceniš život isto koliko i Bog?

Da li to samo znači da ne smemo nikom oduzeti život ili je uključeno i nešto više od toga?

OSMO POGLAVLJE

Bog voli one koji su čisti

U Bibliji se nalaze saveti koji nam mogu pomoći da se čuvamo od postupaka zbog kojih bismo postali nečisti u Jehovinim očima.

DEVETO POGLAVLJE

„Bežite od bluda“

Svake godine na hiljade Božjih slugu počini polni nemoral. Šta možemo preduzeti da ne upadnemo u tu zamku?

DESETO POGLAVLJE

Brak — dar od Boga koji nas voli

Šta neko ko želi da stupi u brak može uraditi kako bi bio srećan u braku? Kako oni koji su već u braku mogu ojačati svoj brak?

JEDANAESTO POGLAVLJE

„Brak neka bude častan“

Odgovori na šest pitanja koja bračni drugovi mogu postaviti sebi pomoći će im da ojačaju svoj brak.

DVANAESTO POGLAVLJE

Izgrađujmo druge svojim rečima

Svojim rečima možemo povrediti ili izgraditi druge. Veoma je važno da sposobnost govora koristimo u skladu s Jehovinom voljom.

TRINAESTO POGLAVLJE

Proslave koje se ne dopadaju Bogu

Premda su neki običaji i praznici posvećeni Bogu, oni ga zapravo vređaju.

ČETRNAESTO POGLAVLJE

Budimo pošteni u svemu

Da bismo bili pošteni prema drugima, neophodno je da najpre preduzmemo jedan korak.

PETNAESTO POGLAVLJE

’Uživaj u dobru od sveg truda svoga‘

Odgovori na pet važnih pitanja mogu nam pomoći da utvrdimo da li treba da prihvatimo neki posao.

ŠESNAESTO POGLAVLJE

Suprotstavimo se Ðavolu i njegovim spletkama

Iako znamo da je Satana veoma moćan, ne želimo da se opterećujemo tom činjenicom. Zašto imamo takav stav?

SEDAMNAESTO POGLAVLJE

’Izgrađujte se na svojoj najsvetijoj veri‘

Tri aspekta duhovne izgradnje nam mogu pomoći da ojačamo svoju veru i da tako ostanemo pod okriljem Božje ljubavi.

DODATAK

Kako se ophoditi prema isključenim osobama

Da li je zaista neophodno izbegavati svaki kontakt sa isključenim osobama

DODATAK

Kada i zašto žene treba da pokriju glavu?

U Bibliji se navode tri faktora na osnovu kojih se može dobiti odgovor na to pitanje.

DODATAK

Pozdravljanje zastave, glasanje i civilna služba

Koja biblijska načela nam mogu pomoći da sačuvamo čistu savest kada je reč o pozdravljanju zastave, glasanju i civilnoj službi?

DODATAK

Frakcije krvi i hirurški postupci

Ako preduzmemo nekoliko jednostavnih koraka, možemo doneti dobre odluke kada je reč o izboru lečenja.

DODATAK

Masturbacija — kako savladati tu lošu naviku

Šta neko može preduzeti kako bi savladao tu lošu naviku?

DODATAK

Biblijsko gledište o razvodu braka i razdvajanju

Prema biblijskim merilima, kada razvedena osoba ima pravo da ponovo stupi u brak?

DODATAK

Kako rešavati sporove u poslovnim odnosima

Da li pravi hrišćani uopšte smeju da vode sudske sporove jedni s drugima?