Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 17. PITANJE

Kako Sveto pismo može pomoći našoj porodici?

Kako Sveto pismo može pomoći našoj porodici?

MUŽEVI/OČEVI

„Tako i muževi treba da vole svoje žene kao svoje telo. Ko voli svoju ženu, voli samog sebe. Jer niko ne mrzi svoje telo, nego ga hrani i neguje [...] Neka tako i svako od vas voli svoju ženu kao samog sebe.“

(Efešanima 5:28, 29, 33)

„Očevi, ne razdražujte svoju decu, nego ih vaspitavajte na Jehovin način.“

(Efešanima 6:4)

ŽENE

„Žena neka duboko poštuje svog muža.“

(Efešanima 5:33)

„Žene, budite podložne svojim muževima, kao što dolikuje u Gospodu.“

(Kološanima 3:18)

 DECA

„Deco, slušajte svoje roditelje u Gospodu, jer je to pravedno. ’Poštuj svog oca i svoju majku‘ — to je prva zapovest sa obećanjem: ’Da ti bude dobro i da dugo ostaneš na zemlji.‘“

(Efešanima 6:1-3)

„Deco, slušajte svoje roditelje u svemu, jer je to ugodno u Gospodu.“

(Kološanima 3:20)