Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 9. PITANJE

Zašto ljudi pate?

Zašto ljudi pate?

„Trku ne dobijaju oni koji su brzi, ni bitku oni koji su moćni, ni hleb oni koji su mudri, ni bogatstvo oni koji su razboriti, niti su u milosti oni koji imaju znanje; jer vreme nevolje i nepredviđeni događaji snalaze svakoga od njih.“

(Propovednik 9:11)

„Preko jednog čoveka u svet [je] ušao greh i preko greha smrt, i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagrešili.“

(Rimljanima 5:12)

„Zato je došao Sin Božji, da uništi Ðavolova dela.“

(1. Jovanova 3:8)

„Ceo svet je u vlasti Zloga.“

(1. Jovanova 5:19)