Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | PSALAM 119

Živimo po Jehovinom zakonu

Živimo po Jehovinom zakonu

Kako pokazujemo da živimo po Jehovinom zakonu? Tako što drage volje dozvoljavamo Jehovi da nas vodi svojim savetima. Biblija govori o mnogima koji su, poput psalmiste, pokazali pouzdanje u Jehovu i živeli po njegovom zakonu.

Da li ćemo biti zaista srećni zavisi od toga da li živimo po Božjem zakonu

119:1-8

Isus Navin je uvek bio poslušan Jehovinim uputstvima. Znao je da se svim srcem mora uzdati u Jehovu ako želi da bude srećan i uspešan

Božja Reč nam daje hrabrost da bismo se suočili sa problemima

119:33-40

Jeremija je pokazao hrabrost i pouzdanje u Jehovu kada se našao u teškim situacijama. Živeo je jednostavno, zahvaljujući čemu je istrajao u službi Bogu

Dobro poznavanje Božje Reči nam uliva hrabrost da propovedamo

119:41-48

Apostol Pavle se ni pred kim nije ustručavao da govori o istini. Bio je siguran da je Jehova uz njega kada je neustrašivo svedočio namesniku Feliksu

Potrebno mi je više hrabrosti da bih svedočio. . .

  • u školi

  • na poslu

  • rođacima

  • u drugim prilikama: