Psalmi 120–134. su poznati i kao pesme za uspinjanje. Smatra se da su ih pevali verni Izraelci dok su se uoči godišnjih praznika penjali ka Jerusalimu, gradu u brdovitom području Jude.

Jehova je opisan sledećim slikovitim rečima:

121:3-8

  • oprezan pastir

  • zaklon od sunca

  • veran saborac