14:2, 4, 9

Jehova ceni kada mu daješ svoje najbolje, a to je dobro i za tebe

TVOJ ODNOS S JEHOVOM

  1. Jehovi prinosiš žrtve hvale

  2. Jehova ti oprašta grehe, stičeš njegovu naklonost i postaješ njegov prijatelj

  3. Uviđaš koliko je dobro što slušaš Jehovu i još više želiš da ga hvališ

Kako mogu Jehovi dati svoje najbolje?