Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu literature

PROBUDITE SE!

Pitanje: Svedoci smo mnogih prirodnih katastrofa i nemilih događaja. Šta mislite, možemo li se nekako pripremiti za to?

Biblijski stih: Psl 27:12

Ponuda: U ovom časopisu se iznose neki praktični saveti koji nam mogu spasti život u takvim situacijama.

PRENESI ISTINU IZ BIBLIJE

Pitanje: Po čemu se vidi da li volimo Boga?

Biblijski stih: 1Jv 5:3

Odgovor: Poslušnost Bogu dokaz je naše ljubavi prema njemu.

DA LI ĆE SE MRTVI IKADA VRATITI U ŽIVOT? (T-35)

Pitanje: Širom sveta ljudi se drže raznih običaja u vezi s mrtvima, što pokazuje da se niko ne miri lako sa smrću voljene osobe. Šta mislite, ima li nade da ćemo ikada opet videti one koji su umrli?

Biblijski stih: Del 24:15

Ponuda: U ovom traktatu se govori o tome da je nada u uskrsenje vrlo realna. [Ako imaš priliku, prikaži film Nada za one koji su umrli.]

SASTAVI SVOJ UVOD

Na osnovu navedenih predloga sastavi svoj uvod za ponudu literature