Da bi nas Jehovina merila štitila, moraju nam biti u srcu (Psl 7:3). Kada jedan Jehovin sluga dozvoli da mu srce zastrani, postaje lak plen za Satanu. U sedmom poglavlju Poslovica, govori se o jednom mladiću koji se poveo za svojim srcem. Šta možemo naučiti iz njegovih grešaka?

  • Satana pokušava da iskoristi naših pet čula da bi nas udaljio od Jehove

  • Mudrost i razboritost nam pomažu da shvatimo kakve bi bile posledice greha i da čvrsto odlučimo da ga se klonimo