Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Poboljšajmo svoje veštine u službi — poučimo one s kojima proučavamo da se pripremaju za kurs

Poboljšajmo svoje veštine u službi — poučimo one s kojima proučavamo da se pripremaju za kurs

ZAŠTO JE TO VAŽNO. Oni s kojima proučavamo Bibliju lakše će razumeti i zapamtiti gradivo ako se pripremaju. A što bolje razumeju materijal i što više toga zapamte, to će brže napredovati. I nakon krštenja će morati da se pripremaju za sastanke i službu propovedanja kako bi ostali duhovno budni (Mt 25:13). Prema tome, ako znaju kako da proučavaju i ako steknu dobre navike proučavanja, to će im koristiti celog života. Zato od samog početka treba da im pomažemo da steknu naviku da se pripremaju za kurs.

ŠTA UČINITI

  • Pruži dobar primer (Ri 2:21). Pripremi se za svaki kurs. Dok to činiš, razmišljaj o osobi s kojom proučavaš (km 11/15 3). Pokaži joj svoju podvučenu publikaciju.

  • Podstakni osobu da se priprema. Kad se kurs ustali, reci joj da je predviđeno da se onaj ko proučava unapred priprema. Objasni osobi zašto je to dobro za nju. Daj joj konkretan savet šta bi mogla da uradi da bi imala vremena za pripremu. Neki objavitelji tokom proučavanja mogu pozajmiti osobi svoju publikaciju kako bi videla koliko je dobro imati podvučene odgovore. Pohvali osobu kada se pripremi.

  • Pokaži osobi kako da se priprema. Neki su primetili da je dobro na samom početku izdvojiti ceo jedan čas da bi se pokazalo osobi kako da pripremi lekciju.