Jehovini svedoci u Albaniji pozivaju ljude na Spomen-svečanost

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA mart 2017.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Stražarska kula i Prenesi istinu iz Biblije: Božje Kraljevstvo. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Ja sam s tobom da te izbavljam“

Jeremija se nije osećao doraslo svom zadatku kada ga je Jehova Bog postavio za proroka. Kako ga je Jehova ohrabrio?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Prestali su da slušaju Boga

Izraelci su mislili da mogu da čine greh dokle god prinose žrtve. Jeremija je hrabro razotkrio njihove grehe i licemerje.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Kako koristiti brošuru Ko danas vrši Jehovinu volju?

Pomoću ove brošure upoznaj osobe s kojima proučavaš Bibliju s delatnošću i organizacijom Jehovinih svedoka.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Čovek će biti uspešan samo ako prihvati da ga Bog vodi

Oni koji su u drevnom Izraelu sledili Jehovine smernice imali su mir, sreću i blagoslov.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Kako koristiti brošuru Slušajmo šta nam Bog govori

Koristi ilustracije i stihove da bi preneo osnovna biblijska učenja onima koji teško čitaju.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Izraelci su zaboravili Jehovu

Zašto je Jehova poslao Jeremiju na put od 500 kilometara do Eufrata i rekao mu da tamo sakrije laneni pojas?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pomozi svojoj porodici da ima Jehovu na umu

Redovno i smisaono porodično proučavanje može pomoći svima u porodici da imaju Jehovu na umu. Kako da uprkos izazovima uspeš da redovno proučavaš sa svojom porodicom?