Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pouči decu da slede Hrista

Pouči decu da slede Hrista

Nema veće radosti za hrišćanske roditelje od toga da vide da su se njihova deca odazvala na Isusov poziv da se odreknu sebe, da uzmu svoj mučenički stub i idu za njim (Mr 8:34; 3Jv 4). Kako roditelji mogu pomoći svojoj deci da slede Isusa, predaju svoj život Jehovi i krste se? Na osnovu čega se može zaključiti da su deca spremna za ovaj važan korak?

Pročitaj dodatak „Svedocima koji imaju decu“ na stranama 165-166 u knjizi Organizovano izvršavajmo Jehovinu volju, a zatim razmotri sledeća pitanja:

  1.  Šta znači biti Hristov učenik?

  2.  Čemu roditelji treba da pouče svoju decu?

  3.  Kako sledeći stihovi pomažu da se proceni da li je dete spremno za krštenje, uzimajući u obzir njegov uzrast?