Avdemeleh, koji je služio na dvoru kralja Sedekije, bio je bogobojazan čovek

38:7-13

  • Postupio je hrabro i odlučno kada se pred kraljem Sedekijom zauzeo za Jeremiju i izvukao ga iz bunara

  • Bio je dobar i pažljiv čim je dao Jeremiji meke krpe da ih stavi ispod pazuha kako ga uže kojim su ga vadili ne bi nažuljalo