JW Library je besplatna aplikacija koja nam omogućava da na svoj telefon, tablet ili kompjuter preuzmemo Bibliju, publikacije, filmove i audio-snimke.

KAKO DOĆI DO NJE. Da bi instalirao ovu aplikaciju, na internetu idi na prodavnicu aplikacija (app store). Aplikacija JW Library je dostupna za više operativnih sistema. Kada si na internetu, otvori aplikaciju i izaberi publikacije, filmove ili audio-snimke koje želiš da preuzmeš na svoj uređaj. Ako nemaš internet kod kuće, možda to možeš uraditi u Dvorani Kraljevstva ili na nekom drugom mestu. Kada preuzmeš publikacije na telefon ili tablet, neće ti biti potreban internet da bi ih koristio. Međutim, s vremena na vreme treba da odeš na internet da bi ažurirao aplikaciju i preuzeo nove publikacije.

ZAŠTO NAM JE POTREBNA. Ova aplikacija nam može mnogo koristiti dok proučavamo Bibliju. Takođe nam olakšava da pratimo program na skupštinskim sastancima, a korisna je i za službu propovedanja, naročito za neformalno svedočenje.