Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu literature

STRAŽARSKA KULA

Pitanje: Šta mislite, da li je moguće da će se ove reči ikada ispuniti?

Biblijski stih: Ot 21:3, 4

Ponuda: U ovom izdanju Stražarske kule govori se o tome kako će Bog ispuniti to obećanje i kako će to uticati na nas.

STRAŽARSKA KULA (poslednja strana)

Pitanje: Pogledajte ovo pitanje. [Pročitaj prvo pitanje i odgovore koji su navedeni u članku na 16. strani.] Šta biste vi rekli?

Biblijski stih: Ps 83:18

Ponuda: U ovom članku se govori više o tome šta Biblija kaže o Božjem imenu.

ŠTA BIBLIJA NAUČAVA

Pitanje: Neki misle da Bog vlada ovim svetom. Da li ste znali da Biblija to ne kaže?

Biblijski stih: 1Jv 5:19

Ponuda: U ovoj knjizi se objašnjava šta Biblija govori o toj temi, kao i o mnogim drugim temama.

SASTAVI SVOJ UVOD

Na osnovu navedenih predloga sastavi svoj uvod za ponudu literature.