Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Bračni par proučava koristeći tablet

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA — RADNA SVESKA maj 2016.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Stražarska kula i knjige Šta Biblija naučava. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehovi je drago kada se molimo za druge

Bog je rekao Jovu da se moli za tri lažna tešitelja. Kako je Jov bio nagrađen za svoju veru i istrajnost? (Jov 38–42)

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Da li koristiš aplikaciju JW Library?

Kako možemo preuzeti ovu aplikaciju? Kako nam ona može koristiti na sastancima i u službi propovedanja?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Možemo biti u miru s Jehovom samo ako poštujemo njegovog Sina, Isusa

Kako narodi gledaju na Isusovu vlast? Zbog čega je važno da poštujemo Kralja kog je Bog postavio? (Psalam 2)

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Ko može biti gost u Jehovinom šatoru?

Iz 15. psalma saznajemo kakve osobe mogu biti Jehovini prijatelji.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Kako koristiti aplikaciju JW Library

Kako koristiti ovu aplikaciju u proučavanju, na sastancima i u službi propovedanja?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Detalji o Mesiji koji su bili prorečeni

Saznajte kako su se proročanstva o Mesiji iz 22. psalma ispunila na Isusu.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehova nam može pomoći da budemo hrabri

Šta nam može pomoći da budemo hrabri poput Davida? (Psalam 27)