Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Radna sveska  |  jun 2017.

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Koliko čvrsto veruješ u Jehovina obećanja?

Koliko čvrsto veruješ u Jehovina obećanja?

Isus Navin i Solomon su rekli da nijedno Jehovino obećanje nije ostalo neispunjeno (IN 23:14; 1Kr 8:56). Reči ova dva pouzdana svedoka nam jačaju veru u Božja obećanja (2Ko 13:1; Ti 1:2).

Kako je Jehova ispunio ono što je obećao u vreme Isusa Navina? Sa svojom porodicom pogledaj dramu „Nijedna reč nije ostala neispunjena“. Zatim osmotrite sledeća pitanja: (1) U čemu nam je Rava ostavila dobar primer? (Jev 11:31; Ja 2:24-26). (2) Kako ono što se desilo Ahanu pokazuje da neposlušnost vodi do propasti? (3) Zašto su Gavaonjani prevarili Isusa Navina i sklopili mir sa Izraelcima, kad su bili dobri ratnici? (4) Kako se Jehovina reč obistinila kada je pet amorejskih kraljeva pretilo Izraelcima? (IN 10:5-14). (5) Šta je Jehova uradio za tebe kad si stavio njegovo Kraljevstvo i njegovu pravednost na prvo mesto? (Mt 6:33).

Dok razmišljamo o svemu što je Jehova uradio, što sada radi i što će tek uraditi, još je jače naše poverenje u to da će ispuniti sve što je obećao (Ri 8:31, 32).

Imaš li veru poput Isusa Navina?