Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Sestra razmišlja o onome što proučava

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA — RADNA SVESKA jun 2017.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Probudite se! i Prenesi istinu iz Biblije: Život. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehovina reč se ispunjava do detalja

Jeremijino detaljno proročanstvo o osvajanju i uništenju Vavilona potpuno se ispunilo.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Koliko čvrsto veruješ u Jehovina obećanja?

Isus Navin je rekao da nijedno obećanje koje je Jehova dao Izraelcima nije ostalo neispunjeno. Kako da ojačamo svoju veru u Jehovina obećanja?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Istrajaćemo ako smo spremni da čekamo

Šta je Jeremiji pomoglo da istraje i zadrži pozitivan stav uprkos teškoj patnji? Kako se mi možemo pripremiti za buduće probleme?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jezekilj je sa zadovoljstvom objavljivao Božju poruku

Jehova je u viziji dao Jezekilju svitak i rekao mu da ga pojede. Šta je to značilo?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pronađi zadovoljstvo u propovedanju

Ponekad nam nije lako da propovedamo. Pa ipak, Bog želi da to radimo s radošću. Kako da pronađemo zadovoljstvo u propovedanju?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Da li ćeš biti označen za preživljavanje?

Jezekiljeva vizija se prvi put ispunila u drevno doba, kada je Jerusalim bio uništen. A kako će se ispuniti u savremeno doba?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Drži se Jehovinih moralnih merila

Moramo se hrabro držati Jehovinih moralnih merila. Kako? Zašto je to toliko važno?