Veoma je važno da razmišljamo o svemu što je Jehova učinio

74:16; 77:6, 11, 12

  • Duboko razmišljanje nam pomaže da usvojimo ono što čitamo u Božjoj Reči i da cenimo duhovnu hranu

  • Duboko razmišljanje o Jehovi nam pomaže da imamo na umu njegova divna dela i budućnost koju nam je obećao

O kojim Jehovinim delima treba da razmišljamo?

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

  • On je sve stvorio — što više saznajemo o onome što je Jehova stvorio, osećamo veće strahopoštovanje prema njemu

  • Postavio je braću koja predvode u skupštini — treba da budemo podložni onima koje je Jehova izabrao da predvode

  • Izbavlja svoj narod — ako razmišljamo o tome kako je Jehova u prošlosti izbavljao svoj narod, bićemo još sigurniji u to da on želi i može da pomogne svojim slugama