Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Rasporedi za opštu pionirsku službu

Rasporedi za opštu pionirsku službu

Opšti pioniri moraju imati dobar raspored. Na primer, ako ideš u službu propovedanja 18 sati svake sedmice, moći ćeš da odvojiš vreme i za godišnji odmor. Takav raspored ostavlja prostora i za nepredviđene okolnosti, kao što su bolest i loše vreme. Na ovoj strani se nalaze predloženi rasporedi za objavitelje koji rade skraćeno, kao i za one koji rade puno radno vreme. Takođe je predložen raspored za one koji imaju zdravstvene probleme ili im je potrebno više odmora. Ako napravite neke izmene, da li bi neko u vašoj porodici mogao početi s pionirskom službom u septembru? Možda biste o tome mogli razgovarati tokom sledećeg porodičnog proučavanja.

ZA ONE SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM

Ponedeljak

POSAO

Utorak

POSAO

Sreda

POSAO

Četvrtak

6 sati

Petak

6 sati

Subota

4 sata

Nedelja

2 sata

ZA ONE S PUNIM RADNIM VREMENOM

Ponedeljak

2 sata

Utorak

2 sata

Sreda

SASTANAK

Četvrtak

2 sata

Petak

2 sata

Subota

6 sati

Nedelja

4 sata

ZA ONE SA ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA

Ponedeljak

ODMOR

Utorak

3 sata

Sreda

3 sata

Četvrtak

3 sata

Petak

3 sata

Subota

3 sata

Nedelja

3 sata