Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu literature

STRAŽARSKA KULA

Pitanje: Ako je Biblija od Boga, da li bi opstala uprkos ozbiljnim pretnjama?

Biblijski stih: Is 40:8

Ponuda: U uvodnim člancima ovog izdanja saznaćete neverovatnu priču o opstanku Biblije.

STRAŽARSKA KULA (poslednja strana)

Pitanje: Kako biste odgovorili na ovo pitanje? [Pročitaj prvo pitanje na 16. strani.] Neki misle da je religiju izmislio čovek, a drugi da je religija put koji vodi ljude do Boga. Šta vi mislite o tome?

Biblijski stih: Ja 1:27, fusnota

Ponuda: U ovom članku se objašnjava šta Sveto pismo kaže o ovoj temi. Rado bih ponovo navratio da porazgovaram s vama o nekim mislima iz ovog članka.

DOBRE VESTI IZ SVETOG PISMA

Pitanje: Kada pročitaju neko biblijsko proročanstvo, mnogi imaju utisak da su pročitali vest iz novina. Koje od ovih osobina zapažate kod ljudi danas?

Biblijski stih: 2Ti 3:1-5

Ponuda: U ovoj brošuri se objašnjava zbog čega je ovo zapravo dobra vest za one koji vole Boga. [Ukaži na 1. temu, 2. odlomak.]

SASTAVI SVOJ UVOD

Na osnovu navedenih predloga sastavi svoj uvod za ponudu literature.