Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

„Prvo se pomiri sa svojim bratom“

„Prvo se pomiri sa svojim bratom“

Zamisli da si živeo u Isusovo vreme i da si iz Galileje doputovao u Jerusalim na Praznik senica. Grad vrvi od tvojih suvernika koji su došli iz svih krajeva zemlje. Uputio si se ka Jehovinom domu da prineseš na žrtvu jare koje si doveo. Ali to nije lako jer je na putu do hrama gužva. A i hramsko dvorište je puno ljudi koji isto žele da prinesu žrtvu. Konačno stižeš na red. U tom trenutku se setiš da je na tebe ljut jedan brat, koji je tu negde među svim tim ljudima. Isus objašnjava šta ti je činiti. (Pročitaj Mateja 5:24.) U oba okvira označi šta bi, prema Isusovim rečima, trebalo da i ti i on uradite.

JA TREBA...

  • da razgovaram s bratom samo ako smatram da se s pravom naljutio na mene.

  • da kažem bratu da je preosetljiv ili da je i on kriv za narušene odnose među nama.

  • da saslušam brata, da se iskreno izvinim i da kažem da mi nije bila namera da ga povredim, čak i ako baš ne razumem zbog čega je nastao problem.

ON TREBA...

  • da se požali drugima u skupštini i da im ispriča šta se desilo.

  • da me iskritikuje i da me natera da priznam krivicu.

  • da me pohvali što sam mu ponizno i hrabro prišao i da mi od srca oprosti.

Prema Isusovim rečima, kako naš odnos sa suvernicima utiče na naš odnos s Bogom?