5:3

Da li si svestan svojih duhovnih potreba?

Izraz preveden rečima „oni koji su svesni svojih duhovnih potreba“ doslovno znači „oni koji preklinju [Boga] za duh“ (Mt 5:3, fusn.). Koliko zaista želimo da nam Bog pomogne svojim duhom videće se po tome...

  • da li svakog dana čitamo Božju Reč.

  • da li se pripremamo za hrišćanske sastanke i idemo na njih.

  • da li čitamo naše publikacije, kao i materijal sa sajta koliko nam to vreme dopušta.

  • da li redovno gledamo mesečne emisije na našoj televiziji.

Kako bih se mogao još bolje duhovno hraniti?