40:29–31

  • Orao može veoma dugo da ostane u vazduhu tako što jedri pomoću termala, stubova uzlaznog toplog vazduha. Kad pronađe termal, orao raširi krila i pušta da ga vazdušni vrtlozi termala podižu sve više i više. Kada dođe do određene visine, on lagano prelazi na naredni termal i proces se ponavlja

  • Kao što se orao bez napora diže u visine zahvaljujući termalima, tako i mi obavljamo svoju službu zahvaljujući snazi koju nam daje Bog