Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Mudro koristi biblijsku literaturu

Mudro koristi biblijsku literaturu

Isus je rekao: „Besplatno ste dobili, besplatno i dajte“ (Mt 10:8). Mi pokazujemo da se držimo tog uputstva tako što ne prodajemo Biblije ni biblijsku literaturu (2Ko 2:17). I pored toga što su besplatne, ove publikacije sadrže dragocene istine iz Božje Reči. Uloženo je mnogo truda i sredstava da bi se literatura odštampala i dopremila u skupštine širom sveta. Stoga treba da uzimamo samo ono što nam je neophodno.

Budi razborit kada uručuješ literaturu, čak i kada svedočiš na javnim mestima (Mt 7:6). Nemoj samo nasumično davati literaturu prolaznicima, već gledaj da započneš razgovor da bi video da li su zainteresovani. Možeš li potvrdno odgovoriti barem na jedno pitanje koje se nalazi u okviru? Ako ne uspeš da proceniš da li je neko zainteresovan, najbolje je da mu daš samo traktat. Naravno, ako zatraži časopis ili neku drugu publikaciju, možeš mu je slobodno dati (Psl 3:27, 28).