Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | ISAIJA 52–57

Hrist je propatio za nas

Hrist je propatio za nas

„Bio je prezren i ljudi su ga izbegavali [...] mi smo mislili da mu Bog stvara nevolju, da ga on udara i da ga muči“

53:3-5

  • Isusa su prezirali i optuživali za hulu. Neki su mislili da Bog nije na njegovoj strani i da ga kažnjava.

„Jehovi je bilo po volji da ga slomi [...] Njegovom će se rukom ostvariti ono što Jehova želi“

53:10

  • Jehovi je sigurno bilo jako teško kada su ubijali njegovog Sina. Ali se nesumnjivo radovao što mu je on ostao potpuno veran. Isus je svojom smrću dokazao da Satana nije bio u pravu kada je tvrdio da su sve Božje sluge poslušne Bogu samo u dobru. Pored toga, Isus je time što je umro doneo večne koristi ljudima koji se kaju za svoje grehe. Tako se njegovom rukom ostvarilo ono što Jehova želi.