Mlada sestra izlaže referat pred razredom

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA februar 2017.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Probudite se! i Prenesi istinu iz Biblije: Poreklo života. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Poslušnost Jehovi donosi blagoslove

Jehova Bog nam s ljubavlju pokazuje kojim putem da idemo.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Hrist je propatio za nas

Isus je svojom smrću dokazao da Satana nije bio u pravu kada je tvrdio da su sve Božje sluge poslušne Bogu samo u dobru.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pomozi svojoj deci da razviju jaku veru u Stvoritelja

Šta vaša deca misle o poreklu života? Kako im možete pomoći da se uvere da je Jehova Bog sve stvorio?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Objavio je „godinu Jehovine milosti“

Da li je „godina Jehovine milosti“ doslovna godina? Kako je taj period povezan s propovedanjem dobre vesti o Kraljevstvu?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Mudro koristi biblijsku literaturu

Uloženo je mnogo truda i sredstava da bi se biblijska literatura odštampala i dopremila u skupštine širom sveta. Stoga treba mudro da je koristimo.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Blagoslovi koje će doneti nova nebesa i nova zemlja

Šta imamo već sada zahvaljujući Božjem obećanju o „novim nebesima“ i „novoj zemlji“?

HRIŠĆANSKI

ŽIVOT

Radujte se u nadi

Nada je poput sidra. Razmišljanje o Božjim obećanjima iz njegove Reči pomaže nam da ostanemo radosni i verni Bogu kad se suočavamo s teškim kušnjama.