Tišri 455. pre n. e.

8:1-18

  1. Narod se okupio da sluša Božji Zakon, verovatno na Nemijin podsticaj

  2. Svi su se veoma radovali

  3. Poglavari porodica su se okupili da bi videli kako se još bolje mogu držati Božjeg Zakona

  4. Narod se pripremao za radosnu proslavu Praznika senica