Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | JESTIRA 1–5

Jestira se zauzela za Božji narod

Jestira se zauzela za Božji narod

Da bi se zauzela za Božji narod, Jestiri su bile potrebne izuzetna vera i hrabrost

  • Svako ko se nepozvan pojavio pred kraljem mogao je biti kažnjen smrću, a Jestira 30 dana nije bila pozvana pred kralja

  • Kralj Asvir, za koga se smatra da je bio Kserks I, bio je nasilne naravi. Jednom prilikom je naredio da se jedan mladić preseče na pola i da se njegovo telo izloži kao upozorenje. Takođe je svrgnuo kraljicu Astinu jer mu nije bila poslušna

  • Jestira je morala da otkrije da je Judejka i da uveri kralja da njegov savetnik Aman zlobno kuje zaveru