Nemija je revno branio pravu religiju

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Prvosveštenik Elijasiv je bio pod uticajem Tovije, koji nije služio Jehovi i koji je bio protivnik.

  • Elijasiv je uredio jednu hramsku trpezariju za Toviju.

  • Nemija je iz trpezarije izbacio sav Tovijin nameštaj, naredio da se ona očisti i pobrinuo se da se koristi za ono za šta je namenjena.

  • Nemija je i nadalje vodio računa da u Jerusalimu ne bude ništa što je nečisto u Jehovinim očima.