Mladi imaju mnogo prilika da služe Jehovi. Pogledaj kratak film Izabrala sam najbolji život u kom je prikazano kako je Kameron mudro iskoristila svoju mladost. Zatim odgovori na navedena pitanja. (Na sajtu jw.org idi na BIBLIJSKA UČENJA > TINEJDŽERI.)

  • Šta je oduvek zauzimalo važno mesto u njenom životu?

  • Zašto je odlučila da učini više u službi propovedanja?

  • Kako se pripremala za preseljenje u zemlju u kojoj je veća potreba za objaviteljima?

  • S kojim se izazovima suočila služeći Jehovi daleko od svoje kuće?

  • Zašto za nas može biti dobro da služimo Jehovi u nekom novom okruženju?

  • Koje je blagoslove Kameron doživela?

  • Zašto je služenje Jehovi najbolji način života?

  • Koje prilike mladi imaju da služe Jehovi?