Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Izabrala sam najbolji život

Izabrala sam najbolji život

Mladi imaju mnogo prilika da služe Jehovi. Pogledaj kratak film Izabrala sam najbolji život u kom je prikazano kako je Kameron mudro iskoristila svoju mladost. Zatim odgovori na navedena pitanja. (Na sajtu jw.org idi na BIBLIJSKA UČENJA > TINEJDŽERI.)

  • Šta je oduvek zauzimalo važno mesto u njenom životu?

  • Zašto je odlučila da učini više u službi propovedanja?

  • Kako se pripremala za preseljenje u zemlju u kojoj je veća potreba za objaviteljima?

  • S kojim se izazovima suočila služeći Jehovi daleko od svoje kuće?

  • Zašto za nas može biti dobro da služimo Jehovi u nekom novom okruženju?

  • Koje je blagoslove Kameron doživela?

  • Zašto je služenje Jehovi najbolji način života?

  • Koje prilike mladi imaju da služe Jehovi?