Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Novina koja nas očekuje od januara

Novina koja nas očekuje od januara

Od januara 2018, na sastancima koji se održavaju radnim danom koristiće se beleške i multimedijalni sadržaji iz Biblije za proučavanje (nwtsty), iako ona još uvek ne postoji na našem jeziku. To izdanje postoji samo u elektronskom formatu i može se naći na veb-sajtu jw.org, zasad samo na engleskom jeziku. Nema sumnje da će ti to obogatiti pripremu za sastanke. Što je još važnije, još ćeš se više približiti Jehovi.