PROBUDITE SE!

Pitanje: Zašto je situacija u svetu sve gora?

Biblijski stih: Jer 10:23

Ponuda: U ovom časopisu se objašnjava šta je mnoge ljude uverilo u to da će se situacija promeniti nabolje.

PROBUDITE SE!

Pitanje: Da li Bog ima ime?

Biblijski stih: Ps 83:18

Ponuda: U ovom članku se govori o tome koje značenje ima Božje ime i zašto treba da ga koristimo. [Pokaži članak „Gledište Biblije — Božje ime“.]

PRENESI ISTINU IZ BIBLIJE

Pitanje: Da li će ljudi uvek umirati?

Biblijski stih: 1Ko 15:26

Odgovor: Jehova će zauvek uništiti smrt.

SASTAVI SVOJ UVOD

Na osnovu navedenih predloga sastavi svoj uvod za ponudu literature