Spreman duh kakav je imao Isaija za svaku je pohvalu. Pokazao je snažnu veru i odmah se stavio na raspolaganje, iako nije znao šta će taj zadatak sve podrazumevati (Is 6:8). Da li bi ti mogao služiti na području gde ima malo objavitelja? (Ps 110:3). Naravno, neophodno je da najpre „proračunaš trošak“ (Lu 14:27, 28). Budi spreman da podneseš neke žrtve kako bi još više propovedao (Mt 8:20; Mr 10:28-30). Kao što se može videti u filmu Preseljenje na područje gde ima malo objavitelja, blagoslovi koje imaju oni koji više služe Jehovi premašuju sve žrtve.

NAKON KRATKOG FILMA ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Šta su članovi porodice Vilijams žrtvovali da bi služili u Ekvadoru?

  • Šta su sve uzeli u obzir dok su razmišljali o tome gde da se presele?

  • Koje su blagoslove doživeli?

  • Gde možeš pronaći više informacija o preseljenju na područje gde je veća potreba?

TOKOM SLEDEĆEG PORODIČNOG PROUČAVANJA RAZGOVARAJTE O SLEDEĆEM:

  • Kako bismo kao porodica mogli dati više u službi Jehovi? (km 8/11 4-6)

  • Ako ne možemo služiti tamo gde je veća potreba, kako možemo pomoći našoj skupštini? (w16.03 23-25)