Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Sestre u Azerbejdžanu nude brošuru Dobre vesti

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA — RADNA SVESKA avgust 2017.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Probudite se! i Prenesi istinu iz Biblije: Životni vek. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehova je nagradio paganski narod

Jehova je nagradio Vavilonce nakon što su Tir 13 godina držali pod opsadom. Kako on nagrađuje svoje verne sluge?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Razvijaj dobre osobine — Poniznost

Zašto je važno da budemo ponizni? Po čemu se vidi da li smo ponizni? Kako nam molitva i Isusov primer pomažu da razvijemo poniznost?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Na stražaru je velika odgovornost

Stražari su imali odgovornost da upozore narod na opasnost. U kom smislu je Jezekilj bio stražar nad Izraelovim domom?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Razvijaj dobre osobine — Hrabrost

Zašto ne smemo dozvoliti strahu od čoveka da nas savlada? Kako nam duboko razmišljanje, molitva i pouzdanje u Jehovu pomažu da budemo hrabri?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Gog iz Magoga će uskoro biti uništen

Biblija otkriva šta će se događati pre i posle uništenja Goga iz Magoga.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Razvijaj dobre osobine — Vera

Poput Avrahama, treba da imamo snažnu veru u Jehovu i u teškim situacijama. Kako da je ojačamo?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Kako se Jezekiljeva vizija hrama odnosi na nas?

Jezekiljeva vizija hrama nas podseća na to da su Jehovina merila veoma visoka. Na šta nas to podstiče?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Kada bih mogao da budem pomoćni pionir?

Kada služimo kao pomoćni pioniri, mi Jehovi u još većoj meri prinosimo žrtve hvale. Da li bi i ti mogao da budeš pomoćni pionir?