Psalmista je bio zahvalan Jehovi za to što ga je oslobodio „uža smrti“ (Ps 116:3). Želeo je da mu pokaže svoju zahvalnost tako što će održati svoja obećanja i ispuniti svoje obaveze prema njemu.

Za šta mogu biti zahvalan Jehovi ove sedmice?

Kako mogu da pokažem Jehovi svoju zahvalnost?