Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Propovedanje i poučavanje — neophodno za stvaranje učenika

Propovedanje i poučavanje — neophodno za stvaranje učenika

Isus je svojim sledbenicima zapovedio da idu i stvaraju učenike (Mt 28:19). To je značilo da treba i da propovedaju i da poučavaju. Treba da se s vremena na vreme pitamo da li se možemo popraviti u tome.

PROPOVEDANJE

Ne treba da čekamo da ljudi priđu nama već mi treba da tražimo one koji su dostojni (Mt 10:11). Kada idemo u službu, treba da tražimo prilike da razgovaramo s ljudima na koje naiđemo (Del 17:17). Lidija je postala hrišćanka zahvaljujući tome što je apostol Pavle revno propovedao (Del 16:13-15).

„Ujutru sej seme svoje i do večeri neka ti ruka ne počiva“ (Pro 11:6)

NAKON ŠTO POGLEDATE KRATAK FILM PROPOVEDAJ „BEZ PRESTANKA“ — NEFORMALNO I OD KUĆE DO KUĆE, RAZGOVARAJTE O SLEDEĆIM PITANJIMA:

  • Na osnovu čega se videlo da Samuel traži prilike da seje seme istine tokom svojih svakodnevnih poslova?

  • Zašto ne treba da zapostavimo nijedan vid propovedanja?

  • Kome bi ti mogao da svedočiš tokom svojih uobičajenih aktivnosti?

POUČAVANJE

Da bismo stvarali učenike, nije dovoljno samo davati ljudima literaturu. Da bismo im pomogli da duhovno napreduju, moramo ih ponovo posećivati i proučavati Bibliju s njima (1Ko 3:6-9). Ali šta ako se trudimo da pronađemo nekoga ko bi proučavao ali nam ne ide? (Mt 13:19-22). Nemojmo odustati od potrage za ljudima čije je srce poput dobre zemlje (Mt 13:23; Del 13:48).

„Ja sam posadio, Apolo je zalio, ali Bog je dao da raste“ (1Ko 3:6)

NAKON ŠTO POGLEDATE KRATAK FILM PROPOVEDAJ „BEZ PRESTANKA“ — NA JAVNIM MESTIMA I DOK STVARAŠ UČENIKE, RAZGOVARAJTE O SLEDEĆIM PITANJIMA:

  • Kako su Solomon i Meri posadili seme istine u srca Ezekijela i Abigejl?

  • Šta treba da nam bude cilj kad učestvujemo u bilo kom vidu službe, pa i na javnim mestima?

  • Kako možemo više pažnje posvetiti stvaranju učenika?