Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Neaktivna sestra je srdačno dočekana u skupštini

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA — RADNA SVESKA april 2017.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Probudite se! i Prenesi istinu iz Biblije: Božje Kraljevstvo. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Dozvoli Jehovi da oblikuje tvoje razmišljanje i ponašanje

Kao naš grnčar, Jehova oblikuje našu ličnost, ali samo ako i mi uradimo svoj deo.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Neka osete da su dobrodošli

Svako ko dođe na naš sastanak treba da oseti ljubav koja vlada među pravim hrišćanima. Kako ti možeš doprineti srdačnoj atmosferi u dvorani?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Da li imaš srce koje poznaje Jehovu?

U 24. poglavlju Jeremije, Jehova je ljude uporedio sa smokvama. Ko je bio poput dobrih smokava i kako se možemo ugledati na te osobe?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

I ti možeš pomoći neaktivnima

Neaktivne osobe su i dalje veoma vredne Jehovi. Kako im možemo pomoći da se ponovo približe skupštini?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Budi hrabar kao Jeremija

Jeremija je objavljivao uništenje Jerusalima. Šta mu je pomoglo da ostane hrabar?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Teokratske pesme podižu duh

Braća u koncentracionom logoru Zaksenhauzen hrabrila su se pevajući hvalospeve Bogu. Kad se nađemo u teškim iskušenjima, i mi se možemo ohrabriti na isti način.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehova je prorekao novi savez

Po čemu se novi savez razlikuje od saveza na temelju Zakona i zašto je od trajne koristi?